Advies over gasopslag ligt bij minister Kamp

NOORDENVELD – Het college van burgemeester en wethouders heeft vorige week een brief gestuurd naar minister Kamp. Noordenveld en Leek hebben in 2016 succesvol beroep aangetekend tegen het wijzigen van de gasdruk in de gasopslag in Langelo. De raad van State heeft daarover in september 2017 uitspraak gedaan en daarop werd minister Kamp verplicht om een nieuw besluit te nemen waarin hij de verruiming van de gasdruk beter motiveert.

Burgemeester Klaas Smid: “Uit het besluit van de Raad van State blijkt dat we deze procedure niet voor niets hebben gevoerd. Ook de Raad van State vindt dat het niet aannemelijk is dat een ruimere opslagcapaciteit in Norg nodig is voor het leveren van gas uit het Groningerveld. Volgens de nieuwe Mijnbouwwet mogen onder andere de gemeente Leek en de gemeente Noordenveld voorafgaand aan een nieuw besluit van de minister adviseren.” In het advies dat de gemeenten gezamenlijk hebben opgesteld in overleg met de provincie Drenthe, de provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest zijn een aantal zaken opgenomen.

Diepgaand wetenschappelijk onderzoek

Er moet eerst diepgaand wetenschappelijk onderzoek gedaan worden naar de mogelijke effecten op gebouwen door verlaging of verhoging van de gasdruk in de opslag.

Afspraken over afhandeling alle schades

Er is veel onrust en onvrede over afhandeling van eerder ontstane schades. Hier moeten goede afspraken over komen. Zowel voor schade die al ontstaan is en eventuele nieuwe schades.

Uitleg wijziging druk

Volgens het Winningsplan Groningen Gasveld 2016 is het maximaal benodigde werkvolume van de Gasopslag Norg 5 miljard Nm3 per jaar. De minister wordt verzocht aan te tonen waarom een werkvolume van 7 miljard Nm3 per jaar nodig is.

Geen commerciƫle gasopslag

Energieleveringszekerheid is van nationaal belang. Opslag voor piekbehoeftes is daarbij nodig. Gasopslag in Norg om louter commerciƫle redenen komt niet overeen met dit doel van de gasopslag. De adviserende gemeenten willen duidelijkheid over hoe dit vastgelegd wordt.

Transparante communicatie

Het bevorderen van goede en transparante communicatie waarbij inwoners het gevoel krijgen serieus te worden genomen door de NAM en het ministerie van Economische Zaken.

Vervolgprocedure

De minister vraagt niet alleen advies aan de gemeenten en provincies, maar ook aan het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM), de technische commissie bodembeweging (Tcbb) en de Mijnraad.

Infobijeenkomst

Na ontvangst en publicatie van al deze adviezen wordt nog gelegenheid gegeven tot het geven van een reactie. Op dat moment wordt ook een informatiebijeenkomst georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken voor omwonenden en andere belanghebbenden.
Op basis van alle adviezen en zienswijzen zal de minister een nieuw besluit moeten nemen. Dit wordt niet eerder dan 1 februari 2018 verwacht.