Anita van der Noord op kieslijst Provinciale Staten

‘Het werk is hier nog niet klaar, waar ik voor gekozen ben moet ik afmaken’

NOORDENVELD – Op woensdag 15 maart wordt er gestemd voor de Provinciale Statenverkiezingen. Raadslid Anita van der Noord (duofractie PvdA/GroenLinks Noordenveld) staat op de kieslijst. Ze is gevraagd vanwege haar grote netwerk en haar expertise om jongeren te betrekken bij besluitvorming. De politica maakt zich ook in Noordenveld hard om jeugd een stem te geven binnen de politiek. Mocht ze gekozen worden, is de kans dat ze zitting gaat nemen in de Provinciale Staten klein. Want in Noordenveld is het werk nog niet klaar, zegt ze. ‘Waar ik voor gekozen ben moet ik afmaken.’

Anita van der Noord staat bewust op een niet verkiesbare plek op kieslijst van de Provinciale Staten. Mocht ze met voorkeurstemmen toch gekozen worden, blijft ze Noordenveld trouw. Wat niet betekent dat ze niets voor de provincie gaat doen, want deze duizendpoot laat haar idealen niet los. Een burgerberaad, jongeren in de politiek, minder zichtbare groepen een stem geven en de 17 Sustainable Development Goals (duurzaamheidsdoelen) zijn dingen die verankerd moeten worden in het politieke landschap, vindt de gedreven politica. Om jeugd meer te betrekken bij politieke besluitvorming, zit Van der Noord in een werkgroep met prinses Laurentien van Oranje.

Burgerberaad doorvoeren

In Noordenveld is er nog een hoop werk aan de winkel, vindt Van der Noord. Ook op het gebied van participatie mag er een tandje bij. ‘We zitten midden in een systeemverandering. We moeten de kloof tussen de politiek en de burger zien te dichten. ‘De samenleving van nu is luisteren naar elkaar. Daarom moet dat burgerberaad doorgevoerd worden.’ Een burgerberaad houdt in dat een groep gelote inwoners zich gaat buigen over ingewikkelde, slepende politieke vraagstukken. ‘De gemeenteraad moet het lef hebben om maatschappelijke vraagstukken los te laten en mandaat te geven aan het burgerberaad. Dan ontstaat actief burgerschap. Het gaat polarisatie tegen, op deze manier krijg je een gezonde democratie.’ Van der Noord vindt het belangrijk dat inwoners meedenken over alles wat de fysieke leefomgeving aangaat. Over onderwerpen als woningbouw, scholing, armoede, mobiliteit, werkgelegenheid, ruimtelijke ordening en openbaar vervoer. Daarover voert ze binnenkort een gesprek met de wethouders Jos Darwinkel (Gemeentebelangen) en Robert Meijer (VVD). ‘De urgentie is hoog. De Maatlanden/Zulthe is een goed voorbeeld. Daar worden omwonenden goed bij de plannen betrokken. Dit zou een voorbeeld moeten zijn voor andere locaties.’

Aan de plannen van de gemeente om inwoners te betrekken ligt het niet, volgens het raadslid die ook in de werkgroep participatie zit. ‘Ik denk dat we de enige gemeente in Nederland zijn met zo’n uitgebreid participatieplan. Dat ben ik nog niet eerder tegengekomen. Het is nu zaak dat er vaart achter gezet wordt. Dan heb je als inwoner het gevoel dat je echt iets kunt doen voor de maatschappij. Dat je gezien en gehoord wordt. Dat zijn essentiële elementen voor een gezonde samenleving. Het optuigen van een burgerberaad is een belangrijke stap in dit proces.’

‘Moeilijke positie’

Van der Noord komt op voor groepen die minder zichtbaar zijn in de politiek. Jongeren, mensen met een handicap of beperking, statushouders. Ze voert gesprekken, zit in allerlei werkgroepen, maar vooral: ze doet. Onderneemt actie. Niet alleen praten, maar ook uitvoeren. ‘Mijn hart ligt bij mensen die mensen die in een moeilijke positie zijn geraakt.’ Ook ging Van der Noord in de periode voor de gemeenteraadsverkiezingen in gesprek met inwoners met een verstandelijke handicap. Ze maakte er een project van: Stoere stemmers. ‘Waarom stem je en waarop? En: wat wil je? Daar zijn leuke dingen uitgekomen. Het meest confronterende was wel dat iemand zei: er wordt zoveel georganiseerd voor gewone mensen maar nooit voor ons.’

Jeugdsoos

Nog een mooie mijlpaal die bereikt is mede dankzij het fanatisme van het Noordenvelder raadslid: Nosolo, een jeugdsoos voor jongeren vanaf 12 jaar. ‘Eenzaamheid onder jongeren is ook in onze gemeente een probleem. Welzijn in Noordenveld heeft in de coronaperiode een eenzaamheidsproject opgezet. Ik heb de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) benaderd om subsidie los te peuteren. De VNG biedt Nederlandse gemeenten ondersteuning bij het ontwikkelen van een duurzame aanpak van eenzaamheid met het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Die subsidie hebben we gekregen. Daar is Nosolo uit voort gekomen. Een prachtig project dat we hopen verder uit te rollen.’

Zoals gezegd: mocht Van der Noord met voorkeursstemmen gekozen worden op 15 maart, blijft ze Noordenveld trouw. ‘Het werk is hier nog niet klaar. Ik voel me verantwoordelijk voor de mensen die op mij gestemd hebben.’