Busstation krijgt kwaliteitsimpuls; parkeerplaatsen verdwijnen

Kleine meerderheid kiest voor variant college

RODEN – Er viel nog genoeg te melden over het deelproject Hoogwaardig Vervoer centrum Roden. Maar vijf amendementen en twee moties later, bleek dat een kleine meerderheid van de gemeenteraad vóór de plannen van het college stemde. Hiermee zullen de parkeerplaatsen bij het busstation verdwijnen en verandert de inrichting van het busstation drastisch.

De discussie over het deelproject dreigde al gauw in de kiem gesmoord te worden, toen VVD-fractieleider Robert Meijer vroeg om het agendapunt te verplaatsen. Dit omdat hij vond dat er wel erg laat antwoord werd gegeven op een aantal vragen. ‘Sommige antwoorden kregen we drie uur geleden pas’, aldus Meijer. Zijn voorstel was om het onderwerp in de vergadering van 2 oktober nogmaals oordeelsvormend te behandelen. Ook het CDA, Lijst Groen Noordenveld en D66 konden zich hierin vinden. Gemeentebelangen en PvdA/GroenLinks waren beiden van mening dat er voldoende informatie was om het onderwerp wél te behandelen, waardoor zij met dertien gezamenlijke stemmen het onderwerp door lieten gaan.

Het samenspel tussen Gemeentebelangen en PvdA/GroenLinks kwam niet uit de lucht vallen. In de raadsvergadering van voor het zomerreces, spraken zij zich al stellig uit voor de plannen van het college. De andere partijen probeerden de coalitiepartijen nog op andere gedachten te brengen. Zo pleitte het CDA voor de variant met 14 parkeerplaatsen, zoals voorgesteld door de Zakenkring Roden.

Diezelfde Zakenkring kwam niet zo lang geleden nog op de proppen met een onderzoek van verkeersdeskundige Stienstra, wat aangaf dat een variant met 14 parkeerplaatsen mogelijk was. Hierbij zouden zelfs de twee karakteristieke bomen bij de bushalte bewaard kunnen blijven. Wethouder Alex Wekema sprak dit echter tegen. ‘Wij hebben deskundigen ook gevraagd hiernaar te kijken, maar volgens hen is het onmogelijk om die bomen te behouden.’

De variant van de Zakenkring werd ondersteund door het CDA en de ChristenUnie, maar kon niet op steun rekenen van de overige coalitiepartijen. Menne Kamminga (ChristenUnie) vindt dat Gemeentebelangen en PvdA/GroenLinks te makkelijk aan de Zakenkring voorbij zijn gegaan. ‘De Zakenkring wordt als serieuze partij zo geen recht gedaan in het zoeken naar een compromis. En dat is jammer.’

Robert Meijer, die zich altijd fel tegenstander van de plannen bij het busstation heeft getoond, sprak zijn onvrede in andere bewoording uit. Hij vond de gang van zaken een ‘minachting van de raad’. Daarbij doelde hij onder andere op de beantwoording van vragen over het HOV vanuit de ambtelijke organisatie. Meijer zag de variant van de Zakenkring als een compromis, maar had nog veel liever dat er niets zou veranderen aan de situatie bij het busstation. ‘Het is nog geen vijftien jaar geleden op de schop gegaan. Ik heb het al eerder gezegd, maar dit is pure geldverspilling en zeker niet nodig.’

Ook Harm Holman (CDA) heeft zich altijd tegenstander getoond van de variant zonder parkeerplaatsen. ‘Wij stemmen dan ook tegen de plannen. Niet omdat we er geen vertrouwen in hebben dat het busstation er mooi uit komt te zien, maar de manier waarop dit besluit tot stand is gekomen, is een beetje jammer.’

Gerbrant Fennema (D66) stemde ook tegen. ‘Vooral de totstandkoming van dit plan is niet goed geweest’, stelde hij. 

Jos Darwinkel (Gemeentebelangen) legde uit waarom zijn partij kiest voor de variant van het college. ‘Deze variant voegt iets toe aan de beeldkwaliteit van Roden’, stelde Darwinkel. ‘Daarnaast worden de parkeerplaatsen gecompenseerd, zoals eerder al besloten is in de raad. We hebben de parkeerdiscussie al uitgebreid gevoerd, maar wij kiezen voor de uitstraling van een Drentse Brink.’

Doordat Gemeentebelangen en PvdA/GroenLinks samen vóór de plannen van het college stemden, hadden zij met dertien stemmen voor en acht tegen (twee raadsleden waren afwezig) een meerderheid. Hiermee gaat het voorgenomen plan dus door. Wél werd er nog een amendement van het CDA aangenomen. Hierin staat dat de extra bijdrage van 1 miljoen euro die voor de aanpak van het busstation is uitgetrokken, niet mag worden overschreden.

Compensatie?

Omwonenden spraken zich tegenover De Krant al eerder uit tegen het verdwijnen van de parkeerplaatsen, evenals de Zakenkring Roden. Het college spreekt echter niet van een verdwijning van parkeerplaatsen, aangezien al eerder is afgesproken dat er elders in Roden honderd parkeerplaatsen zullen worden gecompenseerd. De Zakenkring claimt echter dat de verdwijning van de 32 plaatsen bij het HOV hierin niet is meegenomen.