Buurtbemiddeling lost burenruzies succesvol op

NOORDENVELD – Dit jaar bestaat buurtbemiddeling landelijk precies 25 jaar. In de gemeente Noordenveld is buurtbemiddeling sinds 2017 onderdeel van de werkzaamheden van Welzijn in Noordenveld. Burenruzies hebben invloed op de leefbaarheid in de buurt. Wanneer je een conflict hebt met je buren zit je niet lekker op de bank en soms verziekt een burenruzie zelfs je dagelijks leven. Buurtbemiddelaars zoeken ook in Noordenveld samen met de buren naar een oplossing voor hun conflict.  

Albinota Alilaj is voor buurtbemiddeling het aanspreekpunt. Samen met een netwerk bestaande uit politie, gemeente, WiN, Woonborg, Actium en een achttal vrijwilligers wordt buurtbemiddeling in de gemeente georganiseerd. Politieagent Sjoerdtje Helder is lid van het netwerk namens de wijkagenten in Noordenveld. ‘Als mensen buurtruzies kunnen oplossen met een goed gesprek dan heeft dat zeker altijd onze voorkeur,’ zegt zij. ‘Wanneer wij als politie een melding krijgen van een burenruzie dan denken melders vaak dat wij het wel even zullen oplossen door de desbetreffende buur tot de orde te roepen. Zo werkt het niet. Wanneer er niets strafrechtelijks aan de hand is, dan doen we dat niet. Elke ruzie heeft twee kanten. Het is veel beter om de politie op deze momenten buiten de deur te houden. Het geeft ook nogal wat impact als opeens een agent in uniform voor je deur staat. Zelf oplossen door in gesprek te gaan is de beste garantie voor prettiger wonen. Daarom zijn we als politie ook erg blij met een voorziening als buurtbemiddeling in onze gemeente.’

Kern van burenbemiddeling is de inzet van vrijwilligers bij conflicten tussen buren. Vrijwilligers die niet direct zoeken naar een oplossing, maar helpen om het gesprek op gang te krijgen tussen de ruziënde buurtgenoten. ‘We doen niet aan waarheidsvinding,’ legt Albinota Alilaj uit. ‘Wanneer er een melding binnen komt krijg ik daar mee te maken. Ik zoek contact met de melder en leg uit hoe buurtbemiddeling werkt. Daarna volgt een gesprek waarbij de vrijwilligers – en dat altijd in tweetallen – op pad gaan. Er volgt dan een gesprek met diegene waarover de klacht gaat. Wanneer beide over willen gaan tot een gesprek dan doen we dat zo nodig op neutraal terrein. Als mensen zelf de verantwoordelijkheid oppakken dan heeft dat onze voorkeur. Wij bedenken niet wat het beste is, maar bieden vooral een luisterend oor en gaan het gesprek over het conflict aan. Soms liggen oplossingen voor de hand en is een burenruzie eenvoudig op te lossen. Natuurlijk gaat dat niet altijd op. In een buurt wonen ook bewoners die niet willen dat er een buurtbemiddelingsgesprek komt en soms is er specifieke sociale problematiek of zijn mensen psychisch in de war. Dan kan ook buurtbemiddeling weinig betekenen.’

Het aantal buurtbemiddelingen is het afgelopen jaar verdubbeld. Niet alleen is dat een landelijke tendens, ook in de gemeente Noordenveld is dat het geval. Dat betekent ook dat er een steviger beroep wordt gedaan op de beschikbaarheid van de huidige vrijwilligers. ‘Het zou mooi zijn om ons vrijwilligersteam te versterken. Vrijwilligers gaan altijd getweeën op pad en nooit in hun eigen buurt of dorp. Als vrijwilliger krijg je van ons ondersteuning, begeleiding, training en ik heb gemerkt dat veel vrijwilligers die nu actief zijn buurtbemiddeling ervaren als een boeiende klus. Je leert ervan en ervaart succes dankzij jouw inzet. Wat is nou mooier om een langlopende jaren durende burenruzie op te lossen met een goed gesprek. Dan heb je toch prachtig werk geleverd.’

Zowel landelijk als in de gemeente Noordenveld heeft buurtbemiddeling aangetoond om conflicten succesvol op te lossen. ‘Een goede buurt vergroot het gevoel van leefbaarheid en veiligheid,’ zegt Sjoerdtje Helder. ‘Als wijkagenten zien wij dat dagelijks om ons heen. Een goede leefomgeving heeft een positief effect op je gezondheid en het verkleint de kans op escalatie waarbij strafbare feiten naar voren kunnen komen. De meeste burenruzies ontstaan omdat bewoners niet meer met elkaar in gesprek gaan. We willen met elkaar voorkomen voordat het uit de hand loopt. ’

Wie buurtbemiddeling wil inzetten kan terecht bij Welzijn in Noordenveld 050 317 65 00. Wie informatie wil over vrijwilligerswerk kan ook terecht op dit telefoonnummer of even mailen naar service@stwin.nl. In beide gevallen neemt Albinota Alilaj contact op.