College Leek buigt niet voor eisen Zevenhuisters

 

Groot meningsverschil over MFC drijft kloof tussen inwoners en gemeente

ZEVENHUIZEN – Nog nooit zat het zo vol tijdens een werkbezoek van het Leekster college. Inwoners van Zevenhuizen togen massaal naar de Appelhof, waar het college van B & W de inwoners te woord zou staan. De aanwezigen waren gespannen, maar hoopvol. Ondanks dat het college eerder aangaf niet meer dan 2,5 miljoen te willen investeren – terwijl stichting MFC7huizen aangaf minstens 7,5 miljoen nodig te hebben – zagen de inwoners de informatieavond met vertrouwen tegemoet. Het college hield echter voet bij stuk. Zevenhuizen moet genoegen nemen met 2,5 miljoen voor het nieuwe multifunctionele centrum. En anders? ‘Dan voorzie ik problemen’, sprak verantwoordelijke wethouder Hans Morssink. ‘Dan komt er geen MFC.’

Dat Zevenhuizen leeft was afgelopen week heel duidelijk. De Appelhof puilde uit en burgemeester Berend Hoekstra meldde blij te zijn met de grote opkomst. Zeker vergeleken met eerdere werkbezoeken – waar soms niet meer dan drie inwoners op af kwamen – was dit een aangename verrassing. Dat het een zwaar onderwerp betrof, deed daar weinig aan af. Het was Anja Mellema, voorzitter van plaatselijk belang Door Eendracht Sterk, die de avond opende. Zij vertelde dat de inwoners weliswaar boos en teleurgesteld zijn, maar riep de aanwezigen op om niet tot schreeuwen over te gaan. ‘Zolang er wordt overlegd, is de deur open’, sprak zij.

Wethouder Hans Morssink werd vervolgens aan de tand gevoeld over de gang van zaken rondom het MFC. Want waarom is er nooit een financiële richtlijn meegegeven aan het bestuur van stichting MFC7huizen? ‘Er is nooit een bedrag genoemd. Toen ik het plan van de stichting in handen kreeg, keek ik uiteraard direct naar het kostenplaatje. Ik schrok van het bedrag dat er in stond’, zegt Morssink. Tot dan toe had de gemeente Leek geen bedrag genoemd, maar – naar eigen zeggen – wel een indicatie gegeven van het bedrag. Twee weken later noemde de gemeente Leek dan wél een bedrag. 2,5 miljoen, dik vijf miljoen minder dan het MFC graag zou willen ontvangen. ‘2,5 miljoen is niet niks’, zei wethouder Morssink. ‘In de nieuwe wijk Oostindie in Leek hebben wij een nieuw gebouw voor vijf miljoen uit de grond gestampt, met twee scholen en een sporthal. Dat wordt heel mooi. Voor dit project willen wij 2,5 miljoen beschikbaar stellen. Dat is voor onze gemeente echt een groot bedrag. Geef de moed niet op’, sprak Morssink. Die 2,5 miljoen zal dan door de gemeenteraad van Leek en de andere gemeenten in het Westerkwartier nog wel moeten worden goedgekeurd. Hierbij is enige haast zeker geboden. Het streven is namelijk om nog voor de herindeling een helder plan te hebben geformuleerd. Als de gemeente Westerkwartier gevormd is, zal Zevenhuizen namelijk onderdeel zijn van een veel groter geheel als dat het nu is.

De gemeente Leek is dus duidelijk. Zevenhuizen kan 2,5 miljoen krijgen (als het aan het college ligt). Het is een uiterste bod, maar wel een bod dat veel lager ligt dan wat Zevenhuizen graag zou ontvangen. Dat schoot Johan Ballast in het verkeerde keelgat. Hij noemde de 2,5 miljoen die de gemeente Leek bereid is te geven ‘schandalig’. ‘Wél vijf miljoen voor Oostindie, maar wij moeten het met 2,5 miljoen doen!’, sprak hij. Daarbij gaf hij aan dat er dertig jaar geleden al toezeggingen waren gedaan om één en ander in Zevenhuizen aan te pakken.

Richard Kobes, voorzitter van stichting MFC7huizen, sprak genuanceerder. ‘De gemeente Leek wil dat wij een voorbeeld nemen aan Oldeberkoop. Het verschil is dat zij al veel hadden staan, toen zij daar begonnen met verbouwen. Oldeberkoop hoefde geen Nul op de Meter gebouw te plaatsen en geen weg te laten verleggen, zei Kobes. De gemeente Leek ging er vanuit dat het MFC Zevenhuizen ongeveer een miljoen euro duurder zou zijn dan het project in Oldeberkoop. Uiteindelijk werd het verschil veel groter. Dat komt volgens Kobes dus doordat er simpelweg veel meer dient te gebeuren in Zevenhuizen.

Hans Morssink benadrukte dat de gemeente Leek wel degelijk met de stichting heeft gesproken over financiële kaders. Daarbij hamerde hij nogmaals op het bedrag van 2,5 miljoen euro, wat volgens hem een groot bedrag is. Dat de gemeente Leek niet aan de gewenste 7,5 miljoen kan voldoen, is volgens hem eenvoudig te verklaren. ‘In een gemeente gaat het om geld verdelen. Het gaat niet alleen om Zevenhuizen.’ Morssink hoopt dat de Zevenhuisters niet bij de pakken neer gaan zitten en opnieuw naar het plan zullen kijken. ‘We stonden echt in de stand om aan de slag te kunnen’, zei hij.

‘Voelen ons tekort gedaan’

Richard Kobes laat de volgende dag weten het absoluut niet eens te zijn met wethouder Hans Morssink. ‘Hij haalde er gisteren dingen bij, die gewoon niet klopten. Neem nu het bedrag dat voor de Oldeberkoop is betaald. Volgens hem is dat project met 1,5 miljoen afgerond, terwijl wij stukken van hun penningmeester hebben ontvangen waarbij het bedrag aanzienlijk groter is’, begint Kobes. ‘Met het bedrag dat zij ons nu bieden, kom je er simpelweg niet. We hebben elf maand ons best gedaan en vinden dat de gemeente mee moet werken. Wethouder Morssink denkt nu niet met onze rekensom mee.’
Daarbij vindt Kobes de kennis van zaken van het college sowieso schrijnend. ‘Wethouder Dekker kwam gisteren naar mij toe en vroeg waarom wij infrastructuur in het plan hebben meegenomen. Toen heb ik uitgelegd dat ons dit is opgedragen door de gemeente. Waarop zij zich afvroeg of hier geen apart potje voor was.’

Kobes laat de hoop in ieder geval niet varen. ‘Ik denk dat het laatste hier nog niet over gezegd is. We gaan nu naar de gemeenteraad toe, waar dit ongetwijfeld besproken zal worden. Er is wel haast geboden. We zullen voor het zomerreces redelijk op één lijn moeten zitten. Wij hebben ons gedurende deze elf maanden altijd keurig aan de tijdplanning gehouden, nu is het de beurt aan de gemeente.’ Kobes geeft aan dat de Zevenhuisters zich door deze opstelling van de gemeente enigszins tekort voelen gedaan. ‘In Marum wordt een kindcentrum voor zes miljoen neergezet en in Oostindie twee scholen en een sporthal voor 5,5 miljoen. Waarom kan het daar wel en hier niet?’, vraagt hij zich af. Toch blijft hij strijdbaar. ‘We laten ons niet zomaar aan de kant zetten.’