De ongenode Gast stapt op de pedalen

De (on)genode gast is in Peize. Aan de Conincklaan wel te verstaan. Op woensdag 30 augustus werd daar bij de bouwketen van Avitec informatie gegeven over de doorfietsroute van Peize naar Groningen. Deze doorfietsroute is op dit traject niet optimaal. Om van hieruit naar Groningen te gaan is voor sommige fietsers een hele opgave. Enkele rijden het centrum van Peize in en weer anderen verdwalen in de wijk of op het industrieterrein. De route verdient aanpassingen. Tijd dus voor meer duidelijkheid.

Om de route te verbeteren zijn vier mogelijke routes onderzocht. Een route om Peize heen langs de rondweg, eentje dwars door het industriegebied en eentje door het centrum. Drie opties die afvielen. Uiteindelijk werd de vierde optie langs de huidige route als beste oplossing gezien.  Een route die door de wijk De Westerd gaat. Een wijk ook die op schop gaat als het gaat om wegaanpassing, riolering, waterbeheer en groenvoorziening. ‘Werk aan de Westerd’ heet dit project, waarbij alle straten in de wijk zullen worden aangepakt. Buurtgenoten waren deze middag vooral ook nieuwsgierig naar de voortgang van deze aanpak. De doorfietsroute was niet zozeer onderwerp van gesprek. Bewoners in de wijk zien daarin geen bezwaren.

Rients Turkstra was projectleider in het voortraject. ‘We zijn begonnen met wandelingen met buurtgenoten in de wijk. De doorfietsroute was in het beging nog helemaal niet aan de orde. Aanpak riolering en waterbeheer waren gesprekspunten. We hebben veel bewoners gesproken en met die input komt er een mooiere wijk. Er komt meer groen, bomen, bloembollen, vaste planten. Fijn dat het proces zo is verlopen. Ik kijk vooral terug op de positieve reacties uit de buurt.’

De heer Veenstra kan over het wonen in de wijk meepraten. ‘We wonen hier vanaf 1994. Het is hier mooi en rustig wonen. Soms wel eens te rustig, denken we wel eens. Wij zullen geen last hebben van de doorfietsroute. Eigenlijk alleen maar prima, enige drukte in de buurt. Deze informatiemiddag is prima. We wonen naar tevredenheid in de buurt.’

Projectleider is Pim Bolt. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele project met alles erop en eraan. Rondlopend met een oranje hes van Avitec is hij de constante factor op het werkterrein. ‘Wekelijks ben ik op woensdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur bereikbaar in de keet voor een inloopspreekuur. Kijk, dit project gaat over alle straten in De Westerd. Het is een omvangrijk project waar telkens delen van straten zullen worden aangepakt. Al met al zal dit een jaar duren.’

We spreken deze middag ook Ton van der Meijs. Hij is voorzitter van de Dorpsbelangen Peize. ‘En dat alweer tien jaar,’ laat hij weten. ‘Het belang van een goede doorfietsroute naar de stad is een initiatief van onze belangenvereniging. De route door de wijk De Westerd vinden wij een goede optie. Dit hebben wij ook zo besproken met wethouder Robert Meijer van verkeer van de gemeente Noordenveld. Zeker als je dit vergelijkt met de route dwars door het centrum. Dat levert een hoop gesodemieterd op. Te veel klinkers en wegen van rechts.’ Zorgen heeft Ton van der Meijs ook. ‘De wateroverlast in de wijk baart ons nog wel enkele hoofdbrekers. Het zou mooi zijn indien De Westerd hier na de opknapbeurt geen last mee van heeft.’

René Wilkens is namens de gemeente Noordenveld met collega Willy Andreas verantwoordelijk als toezichthouder en begeleider van dit project. ‘Wij volgend dit project, hebben regelmatig een bouwvergadering en zien toe of de kwaliteit gewaarborgd wordt. We willen geen toekomstig gedoe en willen dat met goed overleg voorkomen.  Daarnaast wil de Noordenveld graag een groene gemeente zijn en ook duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Met gescheiden opvang van regenwater gaan we verdroging in de wijk tegen. Met de projecten die we tegenwoordig opzetten houden we daar rekening mee.’

Terugkomend op de doorfietsroute F 372 van Roden naar Groningen wil men een breed asfalt fietspad door de wijk.  ‘Herkenbaar voor de fietser. Rients Turkstra: ‘De eerste drie kruisingen vanaf Roden in de wijk zullen we aanpassen, zodat fietsers goed kunnen doorrijden. Alleen de oversteek van de Groningerweg is nog een probleem. Daar hebben we nog geen oplossing voor. Daar is meer tijd voor nodig. Uitgangspunt is dat je bij een doorfietsroute eigenlijk niet hoeft te stoppen. Je moet kunnen doorrijden. Het betekent ook dat wij de route ijsvrij willen houden in de winter en dat dit dus een strooiroute wordt.’ Ook de Fietsersbond heeft zich uitgesproken voor deze route door De Westerd. Inmiddels zijn werkzaamheden aan de riolering in de wijk gestart.