‘De onvrede in dit land is groot’

BBB-explosie in Nederland. Ook in Noordenveld en het Westerkwartier de allergrootste

REGIO – De BoerBurgerBeweging (BBB) heeft alle politieke partijen in Nederland omvergeblazen. De BBB heeft in alle gemeenten de meeste stemmen gehaald. Ook in het verspreidingsgebied van deze krant bleek de partij van Caroline van der Plas de grootste. De partij kreeg in de gemeente Noordenveld 30,1 procent van de stemmen en in het Westerkwartier stemde 33,1 procent op de BBB. De Krant maakte een rondje langs een aantal stembussen om de stemming te peilen.

Een enorme rij voor de stembus in het gemeentehuis in Roden om een uurtje of 12 ’s middags. Henk Mensinga uit Roden springt net op zijn fiets. Hij heeft zojuist zijn stem uitgebracht. Dat moet gebeuren, want anders kun je ook geen commentaar leveren, vindt hij. Rutte moet weg en wel zo snel mogelijk, is de mening van de Roner die een rood kruisje heeft gezet in het vakje van BBB. ‘Boeren een Groningers krijgen altijd een trap na, dat moet afgelopen zijn.’ Jannes Bezu heeft ook net gestemd. Nog nooit eerder heeft hij zo’n lange rij gezien bij de Provinciale Statenverkiezingen. Jannes stemt op dorpsgenoot Hendrik Smeenge, nummer 16 op de lijst van de BBB. Of het goed komt met de partij, betwijfelt hij wel. In Nederland zijn er veel te veel partijen naar mening van de jeanskoning van Roden en omstreken. ‘Ze krijgen nooit voor elkaar wat ze graag willen.’ Bernard Hofstra staat ook in de rij. Hij stemt als altijd VVD. Een goed en stabiel beleid, meent hij. Liesbeth Holtrop zit achter de tafel van het stembureau. Het is nog niet eerder zo druk geweest zegt ze. Roelien houdt namens de gemeente toezicht of de stembrieven wel in de juiste bus terechtkomen. ‘Het is niet normaal, zo druk. En dat gaat de hele dag al zo. Om de rij wat sneller weg te werken wordt er nu een vierde stemhok neergezet.’

Harry van der Es en zijn vrouw hebben zojuist hun stem uitgebracht. Dat de opkomst zo hoog is, vindt hij wel te begrijpen. ‘Er is heel veel onvrede in dit land. Dat begrijp ik goed. Al leveren protesstemmen vaak niets op.’ Van der Es stemt daarom niet anders dan anders zegt hij. We rijden door naar Norg. Het enige stembureau van het dorp is gevestigd in de Brinkhof. Het is er nog tamelijk rustig rond de klok van half een. Alex uit Norg stemde tot dusver nooit. Maar er moet verandering komen in Nederland, vindt de Norger. ‘We moeten veel meer rekening houden met de boeren en ook de sociale huurwoningen is hier een groot probleem. Die zijn er namelijk amper. En als ze er zijn, zijn ze niet betaalbaar. Alex weet het: BBB it is. Gjalt de Jong uit Norg heeft ook zijn stem uitgebracht. Als er iets moet veranderen, spelen de Provinciale Staten een belangrijke rol zegt hij. ‘Het democratisch recht houd ik graag hoog. Daar is voor gevochten, zeiden mijn ouders altijd. Democratie is een feest, hoe klein je bijdrage ook mag zijn.’ De verschillen zijn niet zo groot als ze nu naar buiten komen, meent hij. ‘Binnen de verschillende besturen zijn die een stuk kleiner. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid in ingewikkelde dossiers.’ Teun Pieters zit achter de tafel van het stembureau. Doet –ie zeker al een jaar of twintig. Ook hij zegt dat het drukker is dan anders. Hij verwacht een opkomst van 70 procent.

Grietje Emmens uit Lettelberttelt de stemmen bij het stembureau in het voormalige gemeentehuis van Leek. Daar is ze mee begonnen in de coronaperiode. Vooral het stemproces boeit haar. Ook in Leek geen lange rijen. Het loopt gestaag door, vertelt Ite Siegers uit Leek. Tot dusver heeft ze 260 stemmers gehad. Door naar Zevenhuizen. In het gloednieuwe MFC brengt Hugo Mans Van Nuil voor het eerst zijn stem uit. Voor het eerst, want Hugo is namelijk 18 geworden op 15 maart. ‘Dat overkomt je maar één keer in je leven toch? En daarbij: ik maak graag gebruik van de gelegenheid om voor de boeren op te komen. Ik werk op een boerderij, zie veel protestvlaggen om me heen. Het landbouwbeleid deugt niet. Het is belangrijk dat we eten uit ons eigen land krijgen. Het moet afgelopen zijn om boeren uit te kopen. Daarom maak ik graag gebruikt van mijn stemrecht.’

Uitslagen Provinciale Statenverkiezingen Drenthe

65% van de Drenten heeft gebruik gemaakt van het stemrecht. Net als in de rest van de Nederlandse provincies is ook in Drenthe de BBB met 17 zetels (33,5% van de stemmen) met afstand de grootste partij. De VVD verliest er 2 en komt op 4 zetels (7,7%). Datzelfde geldt voor de PvdA die 4 zetels (9,4%) overhoudt. Ook het CDA en GroenLinks verliezen 2 zetels en komen respectievelijk uit op 3 (5,9%) en 2 (5,6%) zetels. SP (4,8%), PVV (5,1%) en ChristenUnie (4,9%) verliezen allemaal 1 zetel en blijven met 2 zetels zitten in de Staten. De Partij voor de Dieren krijgt er 1 zetel bij en komt daarmee op 2 (4,2%). Forum voor Democratie maakte een beste klapper naar beneden. De partij verliest maar liefst 5 zetels en houdt er slechts 1 over (3%). Nieuwkomers JA21 en Volt hebben ieder 1 zetel gekregen. 50Plus heeft net als BVNL, SGP, Jezus Leeft en Alliantie geen zetels weten te behalen.

Noordenveld

Ook Noordenveld kiest voor de BoerBurgerBeweging. De partij kreeg 30,1 % van de stemmen en was daarmee aller de grootste. De BBB wordt gevolgd door de PvdA (11,5%), VVD (8,9%) en GroenLinks (8,0%). Deze partijen leveren allemaal in ten opzichte van de vorige verkiezingen. Op plek vijf ook een verrassing: de Partij voor de Dieren met 5,3%. De enige partij die ook een stijging laat zien. Het rijtje wordt afgemaakt door D66, CU, SP, CDA en Volt die allemaal in de 4% van de stemmen haalden. Daarna volgen nog tien partijen die minder stemmen binnen haalden. De opkomst in Noordenveld was hoog: met 70,6%. Ruim 5% hoger dan het gemiddelde in Drenthe.

Waterschapsverkiezingen

Tijdens een openbare bijeenkomst op donderdagavond 16 maart maakte dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman de voorlopige uitslag bekend van de verkiezingen voor het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Ook hier is nieuwkomer BBB met 9 zetels met afstand de grootste. De uitslagen zijn voorlopig, de definitieve uitslag wordt op donderdag 23 maart vastgesteld. Dan is ook bekend wie de nieuwe bestuursleden worden. Het opkomstpercentage van de waterschapsverkiezingen is 63,4 procent, behoorlijk hoger dan de 57,5 procent bij de vorige verkiezingen in 2019. De voorlopige uitslag op partijniveau: Water Natuurlijk: 5 zetels (was 5), VVD: 2 zetels (was 4) CDA: 2 zetels (was 3), Gemeentebelangen Drenthe ~ Overijssel: 2 zetels (was 3), ChristenUnie: 2 zetels (was 2), AWP voor water, klimaat en natuur: 0 zetels (was 2), 50PLUS: 0 zetels (was 1), SGP: 1 zetel (was 1), BoerBurgerBeweging: 9 zetels (nieuw), Belang van Nederland: 0 zetels.