De Poolster is een bijenhotel rijker!

NIEUW-RODEN – Dierendag werd op OBS de Poolster gevierd met het zaaien van speciaal bloemenzaad voor bijen en insecten. Het was niet de eerste keer dat dit gebeurde, want ook in het voorjaar deed De Poolster haar best om de school bijenvriendelijker te maken.
Niet alleen werd er gezaaid, ook kreeg De Poolster er een heus bijenhotel bij. Het bijenhotel is gemaakt door Zorglandgoed Laagduurswoude in Makkinga. Anita van der Noord, gemeenteraadslid namens Groen Links en initiatiefneemster van ‘Heel Noordenveld zoemt’, overhandigde het bijenhotel aan de leerlingenraad van De Poolster.