Een ‘Goed Gesprek´ bij Hart voor Roden

RODEN – Wanneer iemand behoefte heeft aan een goed gesprek, dan kan een beroep worden gedaan op ‘Goed Gesprek’ van Hart voor Roden. Een team van 8 vrijwilligers staat in de startblokken om de gesprekken te gaan voeren. ‘Goed Gesprek’ is een initiatief van Hart voor Roden, een platform van christenen van verschillende kerken die hart hebben voor hun dorpsgenoten.

Hilbrand Evenhuis, Willem van Dijk, Piety Paize, Inge van der Woude, Gerard van der Woude, Piet Paize, Arend Kroes en Els Evers zijn lid van de werkgroep. ´De ideeën voor een goed gesprek zijn ontstaan in de coronaperiode,’ zegt Paize. ‘Er blijkt behoefte te bestaan om te spreken over zingeving en levensvragen. We willen er zijn voor iedereen, ook voor mensen met een niet christelijke achtergrond. We willen over de kerkmuren heen dienstbaar zijn.’

Onderwerpen om over door te spreken zijn er voldoende. Dat hebben de vrijwilligers uit eigen ervaring en in de coronatijd wel ervaren. Uitgangspunt is dat iemand zegt ´ik zit ergens mee en wil er over praten´. Dat kan bijvoorbeeld zijn over eenzaamheid, isolement, verlies van contacten, rouw of een (familie)conflict. ´We hebben vooral een luisterend oor,’ laat Willem van Dijk weten. ‘Vaak zal het betekenen dat we  met ouderen in gesprek gaan. Toch kan ook de jeugd en volwassenen gerust met ons contact opnemen. Een goed gesprek over zingeving overstijgt de verschillende leeftijdsgroepen.’

Arend Kroes: ‘We willen samen ook kijken naar het netwerk van de aanvrager, waar kan dat worden uitgebreid of misschien weer worden opgefrist? Waar kunnen we iemand op een ongedwongen wijze verder mee helpen. Let wel, wij zijn geen professionals. Daarom zijn er contacten met andere instanties als bijvoorbeeld WiN. Wij zijn niemands concurrent en verwijzen door wanneer dat beter is.’ 

Op de website www.hartvoorroden.nl staan ook een aantal activiteiten waar mensen aan deel kunnen nemen, zoals bijvoorbeeld het Kerkcafé en het mannenontbijt. Verder hebben de meeste kerken op werkdagen inloopochtenden waar iedereen welkom is voor een kopje koffie en een praatje.

Het team van ‘Goed Gesprek’ heeft op verschillende terreinen ervaring met het voeren van gesprekken. Er is altijd sprake van gelijkwaardigheid en zij hanteren een interne gedragscode, waarbij vertrouwelijkheid en veiligheid voorop staat. Bij aanmelding of belangstelling volgt een kennismakingsgesprek met de coördinator Piet Paize.  ‘Ik ga eerst op bezoek om de behoefte te bespreken. De aanvrager staat centraal met de vraag: wat zou ik graag willen en waarover wil ik spreken?’ Wie behoefte heeft  aan een ‘Goed Gesprek’, kan een email sturen naar hartvoorroden@gmail.com of bellen met 06 2031 4012.