Emiel van der Heide volgt Johan Hummel op als voorzitter Zakenkring Roden

‘Na afronding Heerestraat met het Brinkgebied aan de slag’

RODEN – Wisseling van de wacht bij de Roder Zakenkring. Emiel van der Heide heeft de voorzittershamer overgenomen van Johan Hummel. Hummel gaf aan het begin van het jaar aan in januari 2023 te willen stoppen. Hij is zes jaar voorzitter geweest. Van der Heide is unaniem gekozen door het bestuur. Bertjan Stadman wordt vicevoorzitter van de ambitieuze ondernemersclub. Het bestuur bruist van de plannen. ‘Zodra de Heerestraat is afgerond, willen we met het Brinkgebied aan de slag.’

Emiel van der Heide (47) is meteen duidelijk. Hij wil er beslist geen ‘one man-show’ van maken. De kersverse voorzitter is een teamplayer. Hij is blij met de benoeming van Bertjan Stadman als vicevoorzitter. Ze trekken samen op om de belangen van de Zakenkring zo goed mogelijk te behartigen. Van tevoren was duidelijk dat het vertrek van Johan Hummel binnen het bestuur opgelost zou worden. Van der Heide is diep ingevoerd in de Roder centrumontwikkeling, heeft veel ervaring met bouwkundige projecten en zit regelmatig met de gemeente aan tafel voor strategisch overleg. Iemand met kennis en ervaring heeft de voorkeur boven een persoon van buiten af die zich nog helemaal in de materie moet worstelen, luidde de communis opinio van het bestuur. Voor Van der Heide kwam het niet als een verrassing. ‘Ik stap er niet koud in. Ik ben al vier jaar vicevoorzitter, dan is het logisch dat je de voorzitter opvolgt. Ik zit middenin het proces van centrumvernieuwing. Weet wat er de komende jaren moet gebeuren om Roden nog aantrekkelijker te maken en op de kaart te zetten. Ideeën zijn er genoeg. Het is nu de uitdaging om de rest van het bestuur en de leden mee te krijgen. Niet pappen en nathouden, maar een stip op de horizon!’

 ‘Aan de tekentafel’

‘We hebben een mooie, stabiele club met ruim 170 enthousiaste ondernemers’, vindt Van der Heide. ‘Ondanks de coronaperiode zijn we enorm gegroeid. We zijn een spreekbuis voor ondernemers in Roden. We kijken verder dan alleen het centrum. Daarbij zoeken we de samenwerking met Ondernemerscontact Noordenveld (OCN), de Stichting Ondernemersfonds (SON) en een vereniging als Volksvermaken. Samen dingen mogelijk maken, dat is het doel. Voor de gemeente zijn we samen met de wijkbelangenverenigingen een belangrijke stakeholder. We zitten aan de tekentafel als er plannen zijn voor vernieuwing en we dragen financieel bij in zaken als de centrumontwikkeling en verfraaiing van het dorp.’ Ook met ontwikkelingen van de woonwijk aan de Vrijetijdsboulevard bemoeit de Zakenkring zich. ‘Een woonwijk in een gebied met bedrijvigheid heeft gevolgen voor ondernemers. Wanneer bewoners hun auto op de parkeerplaats neerzetten in plaats van bij de woning, hebben winkeliers meteen een probleem. Ook over dat soort dingen denken we graag mee in oplossingen’, zegt Van der Heide die namens de Zakenkring in de werkgroep Vrijetijdsboulevard zit.

Ontwikkeling Brinkgebied

De ambitie spat eraf bij Van der Heide en Stadman. Vol gas vooruit, als het aan de heren ligt. De Albertsbaan, fase 1 van de centrumontwikkeling, is af. Ook de aanpak van de Wilhelminastraat en de Heerestraat Noord is klaar. Begin volgend jaar start aannemer Roelofs met de Heerestraat Zuid, dat loopt tot aan de hoek van Bakkerij Korenaar aan de Albertsbaan. Dan is het rondje volmaakt. De planning is dat fase 2 voor de Rodermarkt in september afgerond moet zijn. Maar dan. Dan is het nog niet klaar. De ontwikkeling van het Brinkgebied moet het spektakelstuk worden. De kers op de nu al heel lekkere taart. ‘Wij zijn al bezig met fase 3, het Brinkgebied. Dat staat nu in schril contrast met de rest van het centrum. Wij willen eenheid. Er zijn mooie schetsplannen gemaakt van het centrum. Die schetsen zijn gebaseerd op ‘Zo Brinkelt Roden’, een moodboard van de Roder centrumontwikkeling waarbij de horeca op de Brink en het winkelcentrum met elkaar verbonden zijn. En nu is de Brink als laatste klaar. De struggle is de drukke weg die er doorheen loopt’, weten de heren. ‘Straks wordt er ook nog een nieuwe woonwijk gebouwd in Roden-Zuid. We moeten nadenken over goede ontsluiting. De lobby voor de laatste fase is begonnen. De ontwikkeling van het Brinkgebied staat in januari op de agenda. We willen samen optrekken met het college en de verschillende politieke partijen.’ Dat er mogelijk geen geld is voor verdere ontwikkeling van het centrum, vegen de heren van tafel. ‘We zullen alle subsidiepotjes aanspreken die mogelijk zijn. Ook van de provincie verwachten we steun. Voor iedere fase draagt de Zakenkring 50.000 euro bij. Dat werd door de provincie zo gewaardeerd, dat ze de bedragen verdubbeld hebben. We hebben al tegen Roelofs gezegd: jullie zijn nog niet van ons af. De aannemer valt te prijzen door de goede communicatie en het ondernemersgezind werken. We zullen er alles aan doen om deze club weer te selecteren voor de aanpak van het Brinkgebied.’

Blauwe zone

Van der Heide en Stadman willen de blauwe zone nog even aanstippen. Die wordt verlengd en verplaatst tot eind 2023. De Heerestraat Noord en een deel van de Westerbaan (de parkeerplaats achter Jumbo en de HEMA) worden straks aan de blauwe zone toegevoegd. ‘Om winkels bereikbaar te houden is besloten om de Westerbaan erbij te trekken. Het gaat om de eerste 2 of 3 rijen. Dat is het advies dat Bono Traffic, een adviesbureau van de gemeente Noordenveld ons heeft gegeven. Verder hebben we als Zakenkring zelf een verkeersonderzoek laten uitvoeren door Bureau Stienstra. We willen weten hoe het zit met de parkeerdruk en de effectiviteit van de blauwe zone. En: zijn er voldoende parkeerplaatsen voor langparkeerders en mensen die er wonen en werken? Ook willen we weten wat de ideale routing is om bij de verschillende parkeerplaatsen te komen. Routing is enorm belangrijk. We nemen nu geen standpunt in als het gaat om de blauwe zone. We willen eerst het onderzoek afwachten  en geen beslissingen nemen op basis van gevoel en meningen. Wanneer het onderzoek is afgerond komen we met een onderbouwd besluit.’

Tijdens de nieuwjaarsborrel op vrijdag 13 januari wordt Van der Heide officieel geïnstalleerd. Naast de voorzitter is er nog een wissel binnen het bestuur: Anna Oosterom neemt de taken van secretaris Ron Schothorst over. Schothorst zal zich straks meer gaan bemoeien met gemeentelijk overleg.