Enexis sluit gasleiding inwoner Een af 

‘Dit is waanzin, absolute kapitaalvernietiging’

EEN – Toen de overheid drie jaar geleden te kennen gaf dat Nederland in de toekomst van het gas af moet, ging Jomar Munk uit Een meteen op zoek naar andere mogelijkheden om zijn woning te verwarmen. Munk en kocht een pelletketel en nam zonnepanelen om zijn woning van energie te voorzien. Het contract met de energieleveranciers zegde hij op. Wel moest Munk voor de netwerkkosten (het vast recht) blijven betalen. Dat was Munk niet van plan. Hij nam immers geen gas af. Munk schreef een brief naar Enexis om zijn standpunt toe te lichten. Enexis stelde financieel benadeeld te worden omdat er wel een actieve gasaansluiting aanwezig is waarvoor geen netwerkkosten betaald worden. Die briefwisseling duurt inmiddels drie jaar zonder dat er consensus is bereikt. Voor Enexis was de maat vol. In een brief van vrijdag 22 mei 2022 stelde de netbeheerder een ultimatum tot 3 juni om tot een oplossing te komen. Als Munk voor deze datum geen keuze heeft gemaakt, wordt de gaskraan op 10 juni dichtgedraaid, stond in de brief. Enexis hield woord. Vrijdagochtend sloten medewerkers van Enexis de boel af.  

Munk is ontstemd over de kwestie. Kapitaalvernietiging noemt hij het. ‘We weten niet hoe de wereld in 2040 voorstaat. Misschien hebben we de leiding dan weer nodig. Dat Enexis zegt financieel benadeeld wordt is onzin. Wij nemen geen gas en elektriciteit af en de leiding ligt er gewoon. Een zelfde leiding als bij de buren. Ze willen gewoon een punt maken. Twee jaar lang hebben ze het gedoogd. Begin dit jaar is zelfs de meter nog vervangen.’ Enexis bood Munk een drietal opties. De eerste was om opnieuw een gasleverancier te contracteren en de aansluiting te behouden, tweede om de gasaansluiting voor maximaal een jaar af te sluiten (daarna heeft Munk keuze uit optie 1 en 3) en de derde mogelijkheid is om de gasaansluiting te laten verwijderen.  Omdat de Ener geen keuze heeft gemaakt, stond de netbeheerder vrijdag met drie bussen op de stoep. Munk vindt het een belachelijke zaak. Hij heeft gedaan wat de overheid vraagt, namelijk alternatieven zoeken voor fossiele brandstoffen. Munk benadrukt dat je niet in de toekomst kan kijken. Mocht de aansluiting om wat voor reden dan ook weer nodig zijn, zal het weer opnieuw aangesloten moeten worden. Met alle kosten van dien. ‘Dit is echt een domme actie.’