‘Richtlijnen in een tijd vol zuinigheid’

Gemeente Noordenveld

Geen gemakkelijke avond voor wethouder financien Gerrit Alssema. Hij is van het CDA, waarin de Bijbel vroeger een prominente rol speelde. Nu is die rol overgenomen door de CU van Jeroen Westendorp. Dat was vorige week te merken ook. Jeroen maakt onderscheid tussen raadsleden die de eed en de gelofte afleggen. Ik liep bij toeval tegen dit onderscheid aan deze week. Volgende week zal ik op dit opmerkelijke verschijnsel dieper ingaan. Terug naar Gerrit. Tegenwoordig hoeft ie geen bijbeltje, maar wel een richtlijn op zak te hebben. Aldus een hardnekkige mede eedaflegger Henk Koekoek van LGN, door VVDer Rossing hardnekkig lijst Groen genoemd... Henk verdiend dagelijks zijn brood bij het Christelijk Nationaal Vakverbond. Waar zou Gerrit nou zo’n richtlijn voor nodig hebben? Nou de VV Roden aan de Norgerweg wou Ledlampen, voor verlichting van de trainingsvelden. Daar wordt door de raad diep op ingegaan. Gerrit had er dan ook 4 jaar overleg met de voetbalvereniging opzitten. Hij vond zelf, dat hij maatwerk had geleverd... Na veel passen en meten was er uitgekomen, dat de LED verlichting maar uit zo’n potje moest komen. De raad in diepe wijsheid vond dat geen goed idee. Dan kwam de straat verlichting in de Matsloot en in de Zuurse Duinen... om maar eens wat duistere uithoeken der gemeente te noemen, in het geding... De LED verlichting moest maar uit de reserves. Gerrit ging ietwat mokkend akkoord. Tot Henk Koekoek met zijn richtlijnen nog wat zout in de wonde strooide. Toen was hij, de oprechte maatwerker, zichtbaar geirriteerd. Moest deze bestuurder nu langs andere voetbal-, schaak-, klootschiet-en hockeyclubs  met een stapel richtlijnen onder de arm rond de tafel? De raad keek verbijsterd toe hoe de ene “fijne” de andere de maat nam. Ja die Hendrik Koekoek is er een van het rechtlijnige soort. Dat bleek al eerder de avond tijdens de raadsdebatten over de begroting van Novatec. Die wou Noordenveld afkeuren bij monde van haar vertegenwoordiger in het bestuur, wethouder PvdA Alex Wekema. In de Commissie werd hij twee weken terug unaniem gesteund. Daar bleek nu niets meer van over. Met dank aan dezelfde Henk Koekoek, die met een motie aan kwam zetten... “Om de wethouder in de rug te steunen...” voegde hij er aan toe. Hij werd gevraagd de eenheid niet te verstoren, maar dat bleek aan dovemansoren gericht, vooral omdat ook VVDer Arnold Rossing Koekoek op het laatste moment ging steunen. Een maand geleden gaf Anne Doornbos nog steun aan een verzoek om een zienswijze. Zal Koekoek gedacht hebben. Maar ja, Doornbos blijft niet aan de gang... Nee de eensgezindheid was zoek. Hopelijk lezen ze aan de overzijde van het Piepke deze keer deze woorden niet...
Het leukste onderwerp werd het laatste agendapunt. Het werd een ideologische discussie over het plan van aanpak over de ombuigingen. Daarvoor is een vooral ambtelijke stuurgroep in het leven geroepen onder de noemer “Noordenveld in Balans”. Dus traden er politieke kopstukken naar voren met bloemrijke beeldsprakige taal... over de noodzaak van bezuinigingen. Over “de dan overgebleven Vrije Ruimte”... over de inspraak hierover met de inwoners... (door Harm Holman en Arnold Rossing hardnekkig “burgers” genoemd) De sterke fractieleider van Gemeentebelangen Ellen van den Haven las de financiele stand van zaken als een weerbericht. Ze raadpleegde de Buienradar om inzichtelijk te krijgen hoe het zware weer in kaart gebracht moet worden. Gerrit Alssema, die namens het college het woord voerde kon hier niks mee. Louter over slecht weer praten maakt van hem haast een mooi weerpoliticus. Hij sloot hier goed aan op fractiegenoot Harm Holman. Die zou de gemeente het liefst gerund zien als zijn eigen boerenbedrijf. Er moet gesneden worden in allerlei uitgaven om de vrije ruimte te vergroten. “Daar kun je dan beter met de “burgers” over spreken, dat is positiever dan zo’n bezuinigingsverhaal” aldus Holman, die door mij als boer aangesproken wordt, zolang hij niet stopt mij burger te noemen... Anne Doornbos, fractieleider PvdA was zoals gebruikelijk het bloemrijkst. Hij vergeleek de gewichtigdoenerige manier, waarmee vaak over dit onderwerp gesproken word met de creatie Prof dr Clavan, van van Kooten en de Bie, die vaak op verschillende wijze de vraag herhaalde, om doordacht over te komen. “Waar hebben we het eigenlijk over” vroeg Anne zich hardop af “ zit er voor ons dan niks anders op, dan zandzakjes te vullen temidden van de Sahara. U merkt het... de literaire beeldspraak vierde hoogtij... in de Gemeenteraad van Noordenveld. De tijd? Die vloog om...

UIT DE KRANT