‘Kijk uit, Drent achter het stuur’

Gemeente Noordenveld

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt alle politieke bijeenkomsten en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Ik typ deze woorden achter een geleend toestel van een vriendin bovenin de Powezie Flat. Met uitzicht op het Julianaplein. Oorzaak; mijn Samsung tablet heeft het na bijna 3 jaar trouwe dienst begeven. Moederbord stuk. Garantie verlopen. Geen nood. De jongens van Phonehouse tegenover de Roder Rabo schenken me een nieuwe. Alleen nog een paar dagen geduld.  Tabletje komt zo.   Over Julianaplein gesproken... Die drukke rotonde, waaraan ´de aangebouwde omgeving, de automobiliteit een van de grootste bronnen van CO2~emissies is´ citaat uit het zogenaamde Gemeentelijk Verkeer  en Vervoersplan (GVVP) afgelopen woensdag behandeld in de Raadscommissie van Noordenveld. 
Over Julianaplein gesproken, ik heb bijna tweemaal op het asfalt gelegen. Beide keren sloeg een automobilist voor mijn wiel langs rechtsaf terwijl ik als rechtdoorgaand verkeer recht op voorrang meende te hebben. Ik weet nu, wat ik dankzij het lezen van het GVVP destijds nog niet wist: op rotondes heeft behalve in Drenthe de fietser voorrang. Ik wist dat niet. Ik weet nu, die automobilist was ongetwijfeld een Drent, die volkomen terecht dacht dat ie vanwege de afwijkende voorrangsregels voorrang boven mij als fietser had. Als de nota door de raad wordt aangenomen zou dat veranderen. Het gemeentebestuur is van plan de fietser op de eerste plaats te zetten. Of het veel helpt in mijn geval is de vraag. Weet de Drentse automobilist veel ? Denk het niet. Wat interesseert het hem, wat er zich  in de raad afspeelt. Jaja, het had politiek gezien een aardige discussie kunnen worden. Toch kwam het er in eerste termijn niet van.
De raadsleden deden daarin hun uiterste best zelf ook nog even op te sommen wat er aan dwingende verkeersmaatregelen genomen moet worden. Daar stond het Plan zelf ook bol van. Er was een aansluitende enquete gehouden, waarin de inwoners zelf ook aangaven, welke maatregelen zij in het verkeer wensten. De ellende met zo’n oeverloze opsomming in de raad is, dat de dienstdoende wethouder, Reint Jan Auwema in dit geval, tijd tekort kwam om overal op in te gaan. Hij zou op veel opmerkingen schriftelijk ingaan. Voordat de irritatie hierover kon toeslaan, greep Anne Doornbos (PvdA) in. Hij kwam met het volgende ordevoorstel: We moeten de wethouder volop de gelegenheid geven zijn vragen uitvoerig schriftelijk te laten beantwoorden. Daarna antwoorden we in 2de termijn. Over 14 dagen dus. Hier was ieder het mee eens. Discussie was er nog of de insprekers, Mw Koning over de verkeersoverlast aan de Hoofdstraat in Een en Henk Kouwenberg over invalidenparkeerplaatsen ook nog weer op mochten draven. Dat mocht. Zo kreeg deze avond nog een perspectief. Nodig ook. Ik vond de principiële aanzet over het plaatsen van de fietsers op een bij voorrang op de rotondes politiek een interessant onderwerp.
Bij de voorvergadering in de fracties, hoorde ik daar interessante discussies over. Met uitzondering van Jansen (PvdA) die er op in was gegaan hoorde ik de andere fracties er niet over. Wordt vervolgd over 14 dagen. Verder heb ik nog wel een en ander opgetekend. Hans van der Laan bijvoorbeeld kwam in het preasidium aanzetten bij voorstellen uit de agendacommissie met de toezegging ‘dat we het niet halen‘. Tineke Nieboer had weer een nieuw woord bedacht: aanjaagteam, kennelijk voor als we dreigen het niet te halen.  Het was de avond van Otto Huisman(GL). Een paar keer kwam hij als gelukkige uit de bus. Eerst bleek hij de nestor van de raad te zijn. Tenminste als je op het voorstel van de griffier niet naar de leeftijd, maar naar de dienstjaren als raadslid kijkt.
Ook bleek hij de winnaar van een door Huus van de Taol medewerker Aobel Darwinkel gehouden Quiz. Daarbij ging het om de kennis van de Drentse Taal. Als klap op de vuurpijl kwam Otto nog aanzetten met de oplossing  hoe grote vervuilende auto’s geweerd moeten worden: met een doeltreffend Spijkermatje. U merkt het al. Zo nu en dan zegeviert de meligheid. Waarom ook niet. Het kost niets. Dat schijnt tegenwoordig bij het belijden van het Nationale evangelie van de Bezuinigingen het hoogste goed te zijn Minister Dijsselbloem, die ik laatst in Zwaneveld te Norg tegen het lijf liep en aansprak, is daar verkwikt mee naar Den Haag vertrokken; succes verzekerd. Hij had het lef zijn mond open te doen  tegen de zakkenvullende ABN-AMRO bestuurders. Ze krabbelden nog terug ook. Daar kan ik nu echt vrolijk van worden. U niet?

UIT DE KRANT