‘Den Haag beschikt... in de gemeentes werk in uitvoering’

Gemeente Noordenveld
RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.
Vorige week twee bewindslieden, die stevig in het nieuws kwamen. Het zijn de ministers Asscher, Sociale Zaken (PvdA) en Blok, Volkshuisvesting (VVD) die in de media de kolommen vulden. Asscher overigens onbedoeld. Zijn naam en arbeidsmarktbeleid werd breeduit en negatief uitgemeten door twee onderzoeksjournalisten in de Telegraaf. Minister Blok zocht zelf de publiciteit in het AD over zijn pogingen het Volkshuisvestingsbeleid weer vlot te trekken. Beide beleidsterreinen hebben direct met de gemeentelijke Politiek te maken. Deze week staat toevallig in de Raad van Noordenveld de cijfers over het arbeidsmarktbeleid op de agenda. Weliswaar een beetje als laatste punt op die agenda. Er zullen dan ook, behalve door mij hier in deze rubriek, traditioneel niet veel woorden in de raad aan vuilgemaakt worden. Verwacht ik. Het betreft de zogenaamde Managementrapportage en Vangnetuitkering ISD Noordenveld. De taal is weer ouderwets omslachtig. Het begrip Klant duikt weer ouderwets op. De kunst is bij die klanten niet zozeer, hoe krijg ik hem in een re-integratietraject, maar hoe krijg ik hem in “regulier werk”. Ik kan u verklappen, dat lukt maar mondjesmaat, terwijl er toch fikse budgetten tegenaan worden gegooid. Hoe krijgen de klanten “ beschut werk”. Nu de WSW is opgedoekt. Antwoord: de klant moet de markt op... Die ziet hem of haar echter aankomen, met die handicap. Ondanks steun van een re-integratiecoach... Die mag wat kosten, mag ook nog wel eens loonsubsidie uitdelen. Al met al een dure grap, die erg weinig rendement oplevert. Wat nog schrijnender is, is dat velen via ISD of UWV als vrijwilliger aan de slag geholpen worden. Soms met zachte, soms met dwingende hand... Dat gebeurt door klantmanagers, die “alvorens om te beoordelen of aan een werkzoekende de arbeidsplicht kan worden opgelegd er adviezen moeten worden ingewonnen bij de UWV.” En dat in een tijd, dat vrijwilligerswerk meer en meer wordt aangeboden. Wat meestal nog niet zo lang geleden als gewoon werk gold. Soms moet de rechter corrigerend optreden. Zo stak hij er een stokje voor, dat een bibliotheekcomplex het vaste personeel ontsloeg, om vrijwilligers aan de slag te krijgen. Dat dit ook nog eens zwaar in de papieren gaat lopen blijkt uit het stuk aan de raad. De ISD dreigt dit jaar nog in de problemen te komen. Er blijft voor het laatste halfjaar nog 40 tot 45% van het totale budget beschikbaar. Reden voor deze begrips- en beleidsverwarring ligt bij Asscher, de verantwoordelijke bewindsman. aldus de Telegraaf van donderdag. Vriend en vijand schijnen het erover eens te zijn, dat het arbeidsmarkt beleid van Asscher terug moet naar de tekentafel, om grote problemen op te lossen. Wetten schijnen verkeerd uit te pakken en vraagstukken blijven liggen. Aldus de Sociale Partners en een groot deel van de tweede Kamer. Te weten voorzitter van Straalen namens het MKB-Nederland en Ruud Kuin van het FNV. Ook Van ‘t Woud VVD, Vermeij PvdA en van Weijenberg D66 Kamerleden zetten hun kanttekeningen. Kuin, die rept van op grote schaal verdringen van betaald werk en over tegenstellingen die onnodig groeiden: “Collega’s zijn concurrenten geworden. Werknemers, ZZPers, uitzendkrachten worden tegen elkaar uitgespeeld. Daar moeten we een oplossing voor vinden”. Geen wonder dat het in gemeentes in het honderd loopt, als Den Haag het laat afweten.
Een stuk komischer gaat het toe op het ministerie van Volkshuisvesting. Uit de mond van minister Blok de volgende vraag: “Weet U welk bedrijf vorig jaar meer verdiende dat Multinationals als Unilever of de ING? De Nederlandse Woningcorporaties! En wel niet minder dan 5 en half miljard! Dat is dan 4 miljard meer, dan in 2014. Om er aan toe te voegen, dat de corporaties heel weinig investeren. Blok: ze zijn gierig... Ze lijden in feite aan het Dagobert Duck syndroom. ik wil resultaat zien! U weet lezer, dat ik mij ook wel eens kritisch heb uitgelaten over dezelfde zaken. maar zo uitgesproken als minister Blok ben ik nog nooit geweest. Om zijn woorden kracht  bij te zetten zegt Blok toe bij de gemeentes langs te zullen komen.
Zo worden zaken scherp gesteld, die de kenmerken van dit kabinet zijn. Decentralisatie van beleid. Den Haag beschikt. In de gemeentes moet het worden uitgevoerd. Op zich logisch, maar het wil er maar niet van komen. Nu wil Blok langskomen. Beetje laat. Als je werk wilt laten uitvoeren door anderen, moet je er van aanvang aan bovenop zitten!
 

UIT DE KRANT