‘De stem des volks heeft gesproken’

Gemeente Noordenveld
RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.
Ja... Ook ik heb vorige week woensdag gestemd... samen met dik 21.000 anderen in Noordenveld. Een fraai opkomstpercentage van bijna 85%. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde. Een succes voor het pas begonnen Jaar voor de Democratie, dat hiermee aardig scoorde? Als dat bedoeld is met dat de Stem Des Volks duidelijk heeft gesproken, dan zeg ik, ja... akkoord.  Noordenveld loopt aardig in de pas met de landelijke uitslag. Alleen de PVV scoorde 2 punten minder, de grote verliezer de PvdA 4 punten meer... voor de rest komen de cijfers aardig overeen. De landelijke scores van de andere partijen zijn goed te vergelijken met Noordenveld. Dus fikse winst voor PVV, CDA, D66 en Groen Links. Minder voor 50+. Klein verlies voor de SP, meer verlies voor de VVD en enorm verlies voor de PvdA... Ik zal de laatste twee verliezers op geheel eigen wijze wat nader belichten. Beider verlies was niet moeilijk te voorspellen. Helemaal in de lijn van de opiniepeilers. Alleen bleef het verlies van de VVD boven de verwachtingen... de partij bleef veruit de grootste... Bij de PvdA is er sprake van een absoluut dieptepunt. Bij de plaatselijke aanhang werd de uitslag ten onrechte vergeleken met de Gemeenteraadsverkiezingen van twee jaar geleden. 180 stemmen meer... Men vergeet dan, dat er twee partijen meededen, die landelijk ontbreken. Gemeentebelangen en LGN. Ook de SP deed niet mee... Bovendien is een opkomst van 85 % voor de komende gemeenteraadverkiezingen ondenkbaar. Een teken, dat de klap voor de PvdA door het stemvolk aangebracht nog niet is aangekomen... Begrijpelijk, want zelfs op de zaterdag gehouden ledenraadpleging bleek de paniek te zijn uitgebroken bij het aanwezige kader. Voorzitter Spekman dreigde aangewezen te worden als Zondebok... Hij hield de eer aan zichzelf. Zo sneuvelde de vleesgeworden gewone man, met zijn confectiepakkie an, waarschijnlijk louter op de manier waarop hij zich kleedt... Een gewoon truitje is een deel van de buitenwacht en ook het eigen kader kennelijk een gruwel. Alsof de weggelopen kiezer daar een boodschap aan zou hebben. De belangrijkste oorzaak, de PvdA is meer een bestuurderspartij geworden en minder een partij, die het volk vertegenwoordigt... De methoden de crisis te lijf te gaan met participatie- en flexwetten werken niet. Bovendien heeft men getracht die aan de man te brengen met het bekende, niet-te-bevatten-jargon. Het volk haalde de schouders erover op en wist genoeg...  Bovendien is er nog dat geloofwaardigheids aspect. Laten we nog eens even terug gaan naar 4 jaar geleden. Rutte, op de hoogte van de toenmalige peilingen, schilderde de PvdA af als een gevaar voor het land... Gevolg was dat welwillende kiezers van links toestroomden naar de PvdA. Het effect was dat op rechts hetzelfde gebeurde. Stemmers op PVV en CDA kozen toen voor de VVD. Gevolg VVD en PvdA toen de grootsten. Binnen de kortste keren zaten na de verkiezingen VVD en PvdA om tafel en het kabinet Rutte kon 4 jaar zonder problemen zijn bezuinigingsbeleid aan de man brengen. De als gevaarlijk door Rutte afgeschilderde PvdA bleek braaf te doen wat Rutte wou... Niet het enige punt, waarop Rutte het volk misleidde... De PvdA word er genadeloos op afgerekend, waar Rutte er zonder noemenswaardige kleerscheuren mee wegkomt. Op de verkiezingsavond liet hij daar weer een staaltje van zien. Nadat hij via een roltrap met zegevierende gebaren neerdaalde, noemde hij de uitslag een nederlaag voor  het verkeerde soort populisme. Een leugen, want hij had verloren en Wilders PVV toch gewonnen. Ik had hem graag een grotere verkiezingsnederlaag toegewenst. Over de PvdA geld hetzelfde... Ik heb meermalen in deze kolommen mijn afkeer uitgesproken over de PvdA. Dat ze qua taal en middelen laten blijken ver van het volk af te staan. Het duidelijkst blijkt dat als men de vakbonden in de kou laten staan in de strijd om het dagelijks bestaan. Men mikte op de zg middengroepen. Ook die haalden de schouders op. Keuze zat!
Vraagt U zich af, waar ik vorige woensdag zelf op heb gestemd? Geen geheim. Weer PvdA(..) Om het zo te zeggen... Een handjevol volksvertegenwoordigers was het resultaat... vrijwel zonder volk...weliswaar op de no 75, Foppe de Haan, maar consequent? Natuurlijk niet. Daarin loop ik waarschijnlijk in de pas met de meester kiezers. Vaak zijn het irrelevante zaken, die de keuze bepalen. De Stem des Volks heeft gesproken. Nadien had ik wel het gevoel dat de bekende opiniepeiler Cornelis de Hond mij toeriep: Wil de laatste kiezer van de PvdA het licht uitdoen...? Dat deed ik...
 

UIT DE KRANT