Records verbroken tijdens raadsvergadering

Gemeente Noordenveld

Raad van Noordenveld


Slechts vier minuten waren er nodig om de besluitvormende vergadering tot een goed einde te brengen. ‘Een record!’, aldus burgemeester Klaas Smid. Het bleek de voorbode voor een korte avond, waarin relatief weinig besproken werd. Desondanks vermaakte ik mij zo af en toe kostelijk…


Tijdens die vier minuten durende vergadering was het Robert Meijer (VVD) die tegen de begrotingswijzigingen stemde. ‘Ik vind het onacceptabel om 3,5 miljoen aan begrotingswijzigingen met één hamerstuk af te doen’, meldde hij. En daarmee heb ik zowaar de hele besluitvormende vergadering samengevat. Toen Smid de vergadering met een hamerstuk ten einde deed komen, schrok de dienstdoende bode zich een hoedje. Ze was halverwege haar koffierondje en dacht heel even dat ze voor niets liters aan zwart goud had gebrouwen.


Zo’n koers liep het niet, want er stond nog een oordeelsvormend deel op het programma. Tijdens de rondvraag kwam munitiedepot Veenhuizen aan de orde (zie elders in De Krant) en werd gesproken over de bushalte aan de rondweg in Peize. Een bushalte waar de afgelopen tijd veel aan veranderd is. ‘Geweldig dat die bushalte zo’n succes’, vond Wekema. Over nieuwe aanpassingen kon hij nog weinig zeggen. ‘De provincie wil de oversteek verbeteren, maar daar hoor ik binnenkort nog meer over.’


Bij het vaststellen van de diverse belastingen en tarieven voor sportaccommodaties, bracht Lijst Groen Noordenveld bij monde van Henk Koekkoek een sympathiek punt te berde. Hij vroeg zich af of de verhoging van de huur voor gehandicaptenverenigingen kon worden geschrapt. Toen hij daar geen respons op kreeg, noemde Koekkoek het ‘teleurstellend dat niemand het wat interesseert’. Koren op de molen van Bertus Jan Epema (PvdA/GroenLinks). ‘Ik wou hier nog op reageren, ware het niet dat zojuist het gras op een zure manier voor mijn voeten werd weggemaaid’. Daarna noemde Gerard Willenborg (CDA) het voorstel van LGN sympathiek, maar vroeg hij zich af hoever je dan moet gaan. ‘Zijn er dan meer verenigingen die je korting moet geven?’, vroeg hij. Wethouder Jeroen Westendorp kapte de discussie af, door met voorbeelden te komen. ‘Het gaat hier specifiek om Flotar en gSv. Flotar gaat jaarlijks 33 euro meer aan huur betalen en gSv 93 euro. Ik vind niet dat we die tarieven moeten verlagen, waardoor we de tarieven voor andere verenigingen moeten verhogen.’


Na de Wesltandsnota, kwam ten slot de verordening Wmo en Jeugdrecht aan bod. Opmerkelijk om te zien hoe wethouder Henk Kosters opeens over Allah begon. Toen hij daar door een melige raad op werd gewezen, meldde hij dat hij het over het Groningse ‘à la’ had. Waarop Jan ten Hoor zich weer afvroeg wat Allah op z’n Gronings dan zou moeten zijn. De stemming was opperbest en even later hoorde ik de wethouder toch echt zeggen dat je het woord Allah ook weer niet te serieus moet opvatten. Ik laat zijn opmerking maar even voor wat het is, want je weet in deze onzekere tijden niet wie er mee leest!


Na de verordening Wmo en Jeugdrecht, werden zowel de pers als de andere belangstellenden vriendelijk doch dringend verzocht de zaal te verlaten. De locatiekeuze van de gemeentewerf en het brengstation werd immers achter gesloten deuren behandeld. Dat betekende dat ondergetekende al om kwart over negen zijn biezen kon pakken. Ook dat was een record. Meijer adviseerde mij te wachten op de borrel. ‘Anders moet je uitleggen waarom je zo vroeg thuis bent’, was zijn redenatie. Die uitnodiging sloeg ik af en ook zijn advies om dan maar ‘een deurtje verder’ te kijken, legde ik naast mij neer. Het zal wel meevallen, dacht ik. Een kwartier later moest ik daadwerkelijk verantwoording afleggen voor mijn vroege thuiskomst. ’t Is ook nooit goed.


Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema

UIT DE KRANT