Hamerstukken

Gemeente Noordenveld
  • Het gemeentehuis in Roden is aangewezen voor de vaststelling van het aantal uitgebrachte stemmen ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer welke zijn uitgebracht op woensdag 23 november 2023. De vaststelling van het aantal uitgebrachte stemmen begint op donderdag 23 november 2023 om 9.00 uur.
  • Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld wordt gevraagd in principe niet akkoord te gaan met het principeverzoek voor het overdekken van een bestaande longeercirkel aan de JP Santeeweg 127 te Nietap. Specifiek gaat het om het overdekken van een longeercirkel met een oppervlakte van 217 vierkante meter en een hoogte van 6,20 meter.
  • Het college wordt gevraagd in principe akkoord te gaan met de woningbouwplannen aan de Eenerstraat 73 te Norg.
  • De inkomsten en uitgaven van het openbaar primair onderwijs over de periode 2011-2022 als volgt vast te stellen: a. Totaal van de inkomsten in de periode 2011 tot en met 2022 vast te stellen op € 149.457.804,= b. Totaal van de uitgaven in de periode 2011 tot en met 2022 vast te stellen op € 146.186.528,=. c. Het saldo over de periode 2011 tot en met 2022 vast te stellen op € 3.271.276,=. d. Dat na verrekening van het saldo genoemd onder c, de stand van de reserves en voorzieningen per 31-12-2022 is vast te stellen op € 6.507.913 ,=

UIT DE KRANT