Jongeren Advies Raad Drenthe overhandigt Toekomststoel aan burgemeester Klaas Smid

Afbeelding
Gemeente Noordenveld


‘Krachtig signaal voor Jongerenparticipatie’

NOORDENVELD - Op 20 november heeft vicevoorzitter Thijs Hogenhuis namens de Jongeren Advies Raad Drenthe een Toekomststoel overhandigd aan Burgemeester Klaas Smid van Noordenveld. Deze symbolische overdracht vond plaats voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering.

De Toekomststoel, meer dan slechts een meubelstuk, vertegenwoordigt een krachtig initiatief en staat symbool voor een extra zetel in de gemeenteraad. Deze speciale zetel belichaamt de belangen van toekomstige generaties en herinnert aan het belang van duurzaamheid en toekomstgericht denken in de hedendaagse besluitvorming.

De Jongeren Advies Raad Drenthe is vastbesloten om de stem van de toekomst te laten weerklinken in lokale en regionale besluitvorming. De overhandiging van de Toekomststoel is een creatieve manier om aandacht te vragen voor de langetermijnbelangen van jongeren in Noordenveld en Drenthe.

Burgemeester Klaas Smid ontving de stoel met enthousiasme en erkende het belang van de betrokkenheid van jongeren bij het vormgeven van de toekomst. De Jongeren Advies Raad Drenthe blijft zich inzetten voor een actieve participatie van jongeren in de besluitvorming. Samen streven ze naar een duurzame en toekomstgerichte lokale gemeenschap.

Anita van der Noord (PvdA/GroenLinks), een van de drijvende krachten achter de Jongeren Advies Raad Drenthe, benadrukt het belang van jongerenparticipatie: “Democratisch burger word je niet op je 18e verjaardag. Ook als kind of jongere ben je dat namelijk al en kan je invloed uitoefenen op de samenleving waarin je leeft. Alleen geven we dat jongeren, veel te weinig mee.”

Ze is verheugd dat de gemeente Noordenveld met de instelling van een Kinderraad en de Toekomststoel jongeren een krachtige stem geeft in het beleid van de gemeente. Hiermee worden de belangen van toekomstige generaties serieus genomen en wordt een positieve stap gezet richting een inclusief besluitvormingsproces.

Jongeren Advies Raad Drenthe
De Jongeren Advies Raad Drenthe is opgezet met de werkgroep Veranderende Samenleving, van de Statengriffie, Fenna Bolding en Anita van der Noord van het Politiek Netwerk Drenthe, en vervolgens breed omarmd door het Drents parlement. De raad bestaat uit gepassioneerde jongeren die geloven in het belang van jongerenparticipatie en het actief betrekken van jongeren bij de besluitvorming in de provincie Drenthe. De missie is om de stem van de jeugd te laten horen, ideeën om te zetten in actie en Drenthe een nog betere plek te maken voor alle leeftijden, met speciale aandacht voor jongeren.

Afbeelding

UIT DE KRANT