Hamerstukken

Gemeente Noordenveld
  • Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld stemt in met de samenwerkingsovereenkomst Doorstroompunt (RMC) en mandateert Ipema om namens het college deze overeenkomst te ondertekenen.
  • Met inachtneming van de ingediende reacties en het advies van de adviesraadduurzaamheid stelt het college voor om over te gaan tot de vaststelling van het Wijkuitvoeringsplan Norg-West en De energieke buurt Norg-West te blijven ondersteunen met het ondersteuningsprogramma.

    UIT DE KRANT