Hamerstukken

Gemeente Noordenveld

-        Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld stelt de gemeenteraad voor een positief advies uit te brengen over de representativiteit van het programmabeleidbepalend orgaan (pbo) van Stichting RTV Zulthe.

-        Het college neemt kennis van de begroting van OPON 2024.

-        Het college besluit bezwaren omtrent De Pol 15 te Peize (stallen bedrijfsbusjes) deels gegrond te verklaren, conform het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Noordenveld.

  • Het college stemt in met de ontwerp-omgevingsvergunning voor manege de Hulhorst, inclusief bijbehorende bijlagen met OLO kenmerk 8229643, teneinde de realisatie van manege de Hulhorst op locatie Esweg 14C te Roden mogelijk te maken.

UIT DE KRANT