Hamerstukken

Gemeente Noordenveld

Het college van burgemeester en wethouders stelt de handreiking participatie bij omgevingsinitiatieven vast en heeft deze aan de raad aangeboden ter kennisname.

Aan de stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld wordt een subsidie van maximaal €45.000 voor voor 2024 verleend voor de kinderen in de gemeente Noordenveld waarvan € 30.000 voor 2024 als een voorschot wordt betaald.

Het college stemt in met onder voorwaarden van een akkoord bevonden bodemonderzoek of saneringsplan in principe medewerking te verlenen aan het afwijkend gebruiken van het object De Horst 9 te Peize als particuliere woning. 

Het Wegenbeheerplan 2024-2028 wordt in principe vastgesteld. De financiële consequenties worden meegenomen bij de afwegingen bij de besluitvorming over de Perspectiefnota 2025.

UIT DE KRANT