Groot onderzoek woonwensen en -lasten in het Westerkwartier

Jongeren

De genoemde organisaties willen ook graag weten welke woonwensen  jongeren tot 30 jaar in het Westerkwartier hebben. Zij ontvangen ook een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. De gemeenten, Wold&Waard, Vredewold en het Huurdersplatform vinden het belangrijk dat jongeren hun woonwensen in het Westerkwartier kunnen vervullen. Hebben zij verhuisplannen? Of willen ze graag in het Westerkwartier blijven wonen? Zo ja, wat voor woningen zoeken zij en waar willen ze wonen?

Betaalbaar wonen

De gemeenten, Wold & Waard, Vredewold en het Huurdersplatform vinden betaalbaar wonen voor iedereen in het Westerkwartier belangrijk. Dat betekent dat huur, hypotheek en andere woonlasten passen bij het inkomen van huishoudens en dat er voldoende geld overblijft om van te leven. Met dit onderzoek willen de organisaties te weten komen of wonen in het Westerkwartier betaalbaar is.

Resultaten

Het onderzoek loopt tot begin mei. De genoemde organisaties verwachten in juni de resultaten van het onderzoek bekend te maken. Wethouder Jan Vos van de gemeente Marum, ook namens de andere gemeenten: De resultaten van het onderzoek leveren een belangrijke bijdrage aan de woningbouwprogramma’s van de gemeenten en woningcorporaties. Daarnaast betrekken we de resultaten bij het ontwikkelen van beleid om de betaalbaarheid van het wonen in het Westerkwartier te verbeteren.”

De gemeenten, Wold & Waard, Vredewold en het Huurdersplatform hopen op een hoge respons. Deelnemers aan het onderzoek maken kans op één van de iPads die de organisaties verloten.