‘Handelen op dit punt is noodzakelijk’

Noodgedwongen thuis: spanningen in gezinnen nemen toe

NOORDENVELD – Nu veel mensen opeens noodgedwongen thuis zitten, nemen spanningen in gezinnen toe. Verschillende instanties maakten afgelopen week melding van toename van huiselijk geweld, seksueel misbruik en ruzies. De kindertelefoon werd vijftig procent vaker gebeld dan anders. Ook in Noordenveld neemt de spanning in sommige gezinnen toe, zegt wethouder Jeroen Westendorp die onder andere Jeugd in portefeuille heeft. De gemeente heeft op een aantal vlakken een tandje bijgezet. “Dat we extra hulp inzetten betekent dat handelen op dit punt noodzakelijk is.”

Ouders krijgen te kampen met stress en hebben opeens zorgen over bijvoorbeeld hun baan. De machteloosheid kan ze extra prikkelbaar maken. En dat kan kindermishandeling in de hand werken, volgens deskundigen. “Ik heb het ook gelezen. Heftig. Het is goed voor te stellen dat de spanning oploopt als je voor langere tijd zo dicht op elkaars lip zit. We hebben als gemeente oog voor kinderen en volwassenen in kwetsbare situaties. Het is ook spannend: we weten niet zo goed in hoeveel gezinnen het speelt. Niet iedereen trekt aan de bel. Maar we ontvangen signalen dat dit ook in onze gemeente aan de orde is. Daarom hebben we op een aantal vlakken een tandje bijgezet. Binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) houden de casemanagers telefonisch contact met cliënten. In afstemming met de zorgaanbieders bieden we jeugdhulp aan. Krijgen we signalen van een zorgverlener dat er iets niet goed gaat binnen een gezin, kunnen we daar direct op anticiperen en de juiste hulpverlening op gang zetten. Ook hebben we nauw contact met schoolbesturen. Zowel van de basisscholen als het voortgezet onderwijs. Zijn er signalen, nemen maatschappelijk werkers contact op met leerlingen. Kinderen uit kwetsbare gezinnen bieden we als de situatie daar om vraagt kinderopvang aan binnen hun eigen woonplaats zodat ze even uit de thuissituatie onttrokken worden. Of daar gebruik van gemaakt wordt? Laat ik het zo zeggen: dat we opvang aanbieden betekent dat handelen op dit punt noodzakelijk is. De jongerenwerkers van de gemeente zijn goed bereikbaar via Facebook, Instagram en What’s App”, zegt Westendorp die ook wijst op de hulp die aangeboden wordt voor volwassenen.

“Deze onrustige tijd levert een hoop vragen op bij ouders. Ze kunnen plotseling zonder baan komen te zitten door de coronacrisis. Hebben geen antwoord op vragen als: wanneer kan ik weer aan het werk of: hoe lang gaat dit nog duren?  Dat kan tot extra spanning leiden. Maar ook het gebruik van apparatuur en het niet kunnen spelen van kinderen kan tot stress leiden in een gezin. Als gemeente zijn wij er voor dit soort specifieke vragen. De medewerkers van Welzijn in Noordenveld zijn er niet om antwoorden te geven, maar fungeren als luisterend oor en geven adviezen. Verder vragen we mensen: let een beetje op elkaar en op je naasten. En als er vragen zijn: bel gerust!”

Kader:

Hulp nodig?

Bij vragen over gezin en opvoeding:

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) : 050-5027223

Voor vragen van kinderen en jongeren over de thuissituatie:

Spoed voor jeugd Drenthe: 0592-381530

Advies, melden huiselijk geweld, seksueel misbruik, kindermishandeling of bij vermoeden van huiselijk geweld

Veilig Thuis Drenthe (24/7): 0800-2000

Voor een luisterend oor, adviezen, vragen of eenzaamheid:

Welzijn in Noordenveld (WiN): 050-3176500