Hartstichting Marum deelt oorkondes uit aan trouwe collectanten

MARUM – Een 5-tal trouwe collectanten van de hartstichting Nederland afdeling Marum , werden vorige week tijdens de collecteweek van de hartstichting even in het zonnetje gezet. De dames Alie Scholtanus en Hinke van der Greft collecteren al 5 jaar, Esther Roubos is 10 jaar actief is en 2 dames  zetten zich maar liefst al 40 jaar in voor de hartstichting.  Ankie Elzinga collecteert 40 jaar voor de hartstichting en Fenny Tillema is naast dat ze 40 jaar collectant is, ook contactdame voor de afdeling Marum geweest.  Deze dames hebben terecht een oorkonde met een bloemetje ontvangen uit handen van de hartstichting.