Henk Gritter, voorzitter Volksvermaken Peize

PEIZE – ‘Ik ben in maart benoemd tot nieuwe voorzitter van Volksvermaken Peize. Dat begon met een soort stage, op die manier kon ik even wennen aan het bestuur. Dat ging al snel erg goed, ik ben namelijk al jaren lid van de vereniging en heb vaak met activiteiten meegeholpen. Ik neem het voorzitterschap over van Richard Veurman. Hij heeft het erg druk met andere dingen, waardoor dit na al die jaren een mooi moment was om het stokje over te dragen. Ik was al eens eerder gevraagd, echter waren mijn zoons toentertijd nog erg jong waardoor ze wat meer aandacht nodig hadden dan nu. Inmiddels zit ik in een andere fase met mijn jongens, waardoor ik meer tijd heb om te helpen. Ik woon naast het grote evenemententerrein van Peize, daardoor raakte ik al snel betrokken bij Volksvermaken. Peize is een prachtig dorp en het doel van onze vereniging is natuurlijk, zoals de naam ook al zegt, om het volk zoveel mogelijk te vermaken. We hebben een vast programma dat staat als een huis. We organiseren van alles, van de Sinterklaasintocht tot de jaarmarkt en klootschietcompetities. Afgelopen zondag hielden we de twintigste en tevens laatste paardenshow. We zijn momenteel druk aan het nadenken over wat we in plaats van de paardenshow volgend jaar willen organiseren. Zo wordt er bijvoorbeeld een zeskamp geopperd, we zullen even moeten zien of dat haalbaar is. Bij nieuwe ideeën houden we ons altijd aanbevolen. We zijn een zeer gezellige club die breed wordt gedragen en ik hoop dat we dat in de toekomst vast weten te houden. Ons bestuur bestaat uit 11 man en we hebben ruim 1100 leden. Natuurlijk zijn dat niet allemaal vrijwilligers, maar gelukkig zijn er genoeg mensen die zich willen inzetten voor het dorp. Peize is een plaats die niet alleen fysiek mooi is, het heeft ook een dusdanig dorpskarakter dat we met elkaar de schouders eronder kunnen zetten om er iets moois van te maken. Als we iets willen organiseren hoef ik maar één appje te sturen en komen er overal vrijwilligers vandaan. Voor de agenda van Volksvermaken en contactgegevens van de vereniging kan www.volksvermakenpeize.nl geraadpleegd worden.’