‘Het is eigenlijk het oude OVL in een nieuw jasje’

Ondernemers centrum Leek gaan zelf de kalender bepalen

LEEK – De raad van de gemeente Westerkwartier heeft met een ruime meerderheid gekozen voor de invoering van het centrumfonds per 2022. Slechts twee raadsleden stemden tegen. Op 13 oktober op een bijeenkomst van de ondernemers in Leek mogen er ideeën voor festiviteiten voorgedragen worden. Uiteraard met een juiste onderbouwing. Ook mogen er wijzingen voorgesteld worden op de voorgestelde kalender van 2022. Het idee van het centrumfonds is niet nieuw en bestond eigenlijk al voor de herindeling.

‘Er is eigenlijk niets nieuws onder de zon,’ legt Pieter Wouda van De Man uit. ‘Dit fonds bestond altijd al. Voor de gemeentelijke herindeling heette dit Ondernemersfonds Voor Leek (OVL).’ Na de herindeling viel Zuidhorn ook onder de vlag van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Daar werd reclamebelasting geheven en dat liep goed. Maar omdat er in Winschoten een dergelijke belasting onder de rechter lag, is de invoering eerst uitgesteld. Tot nu. In januari sprak de raad ook al over de invoering van reclamebelasting, maar toen werd dat op de lange baan geschoven. Toen was de indruk ontstaan dat niet alle ondernemers waren gehoorde, maar alleen de leden van de handelsvereniging. Derhalve zou er te weinig draagvlak zijn voor het centrumfonds. Vervolgens werd er de afgelopen maanden onderzoek gedaan door het Promotie Platform Leek (PPL) en de Handelsvereniging Leek-Niet (HVL) naar het draagvlak. Hieruit bleek dat een ieder is gesproken en zodoende voldoende draagvlak is gecreëerd. ‘Het is een goede zaak dat dit fonds er komt. Het is nu ècht van voor en door de ondernemers,’ zegt Wouda. ‘Aan de andere kant, de gelden die er in zitten die zijn natuurlijk zo op.’ De totale begroting van het centrumfonds ligt op €40.000. De jaarlijkse bijdrage per ondernemer komt op €400,- per winkel of bedrijf. Onafhankelijk van de grootte of het aantal werknemers. ‘Voordeel is dat nu elk bedrijf in het centrum mee moet doen. Ook de filiaalwinkels,’ aldus citymanager Jan Gerbrand Krol. ‘Het is voor ieder bedrijf een toegevoegde waarde dat er een aantrekkelijk centrum is. Daar profiteert iedereen van.’

Het activiteitenplan 2022 staat in ieder geval al bol van de activiteiten. Elke maand wordt er minimaal iets georganiseerd. Grootste kostenposten zijn onder andere de Sinterklaasintocht, de feestverlichting en de kosten voor de centrummanager. In eerste instantie was er bij de fractie van GroenLinks twijfel. Volgens Aart Jan Feitsma van dezelfde partij zou de €400,- weleens voor sommige ondernemers teveel kunnen zijn. Echter een bijdrage per vierkante meter zou te veelomvattend en bureaucratisch worden. Dan zouden de kosten de opbrengsten overstijgen. Sommige ondernemers in het centrum van Leek hebben er nog weinig van gehoord. Niet van het centrumfonds en ook niet van het bedrag. Een ondernemer (naam bekend bij de redactie): ‘Ik heb geen idee. Het zou mij verbazen dat ik deze belasting moet gaan betalen. Daar heb ik verder niets aan. En de feestverlichting hangt er nu ook al.’