‘Het lijkt of deze gemeente tegen de burgers is in plaats van vóór’

Inwoners Noordenveld luiden de noodklok en bieden Klaas Smid manifest aan

NOORDENVELD – Een groep inwoners uit de gemeente Noordenveld maakt zich grote zorgen over verschillende lopende dossiers in de gemeente. Opvallend is de rode draad in de verhalen: het gebrek aan participatie en communicatie. Recente plannen, procedures en besluitvorming van de gemeente Noordenveld hadden en hebben grote impact op de directe woon- en leefomgeving van veel inwoners. Zonnepark Zuidvelde, invulling van het Vluchtheuvelterrein in Norg en de Prins Willem Alexanderhoeve in Alteveer, nieuwe woonwijken in Roden-Zuid en Peize-Zuid, Zuidpoort Terheijl en Camping Panda Rosa zijn daar voorbeelden van. Inwoners voelen zich niet gehoord en lopen tegen muren aan, weet Femke Wolthuis uit Norg die komende woensdag samen met een groep inwoners een manifest aanbiedt aan burgemeester Klaas Smid.

‘Communicatie is een ramp in deze gemeente’, zegt Femke Wolthuis die samen met een groep inwoners het manifest heeft opgesteld. Een groot aantal inwoners loopt tegen dezelfde problemen aan bij deze gemeente. Gemeentebreed spelen er verschillende dossiers en de rode draad in de verhalen is hetzelfde:  ‘Je kunt lullen wat je wilt; de gemeente doet toch wat ze van plan is.’

‘Burgers laten nooit van zich horen, totdat de gemeente wat in hun achtertuin van plan is.’ Van participatie is geen enkele sprake. Negatieve ervaringen van inwoners met de wijze waarop deze plannen en besluitvorming tot stand zijn gekomen voeren helaas vaak de boventoon. Alles wordt achter gesloten deuren geregeld en als het puntje bij het paaltje komt mag de inwoner beslissen hoe de weg mag liggen of waar er een bankje komt. Ik heb zelf in veel verschillende gemeenten gewoond, maar zo zout heb ik het nog nooit gegeten’, zegt Wolthuis die zelf betrokken is bij de transformatie van De Tip in Norg. ‘Panda Rosa was daar weer eens een voorbeeld van. De gemeente is in vergaande onderhandeling om de camping te kopen en er natuur van te maken en de bewoners weten van niets.’

Het lijkt of deze gemeente tegen de burgers is in plaats van vóór, zegt Wolthuis.  Dat we nu met het manifest komen heeft alles te maken met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen en de omgevingswet die per 1 juli 2022 ingaat. Daar liggen kansen. Veel dossiers hebben te maken met omgeving. De gemeente moet haar rol herijken en er wordt meer participatie van de inwoners gevraagd. Uit de uitkomsten van het rapport van de Rekenkamer uit 2019 kwam in de aanbevelingen naar voren dat er nog een hoop te doen is op het gebied van participatie. Er is zelfs een commissie voor,  maar daar is deze gemeente is er nog lang niet klaar voor. We zijn benieuwd naar hoe de gemeente dat doen met de huidige (bestuurs-)cultuur. Een aantal betrokken inwoners van de gemeente Noordenveld maakt zich ernstige zorgen. Zij zien dat de tegenstellingen tussen bewoners en de gemeente Noordenveld vaak groot zijn en dat het begrip voor en vertrouwen in elkaar helaas klein blijkt. Daarom heeft de groep gezamenlijk een manifest Inwonerparticipatie opgesteld. Daarin worden niet alleen de huidige problemen benoemd, maar ook tips en aanbevelingen gegeven: luister eens naar de inwoners en maak daar beleid op. Draai het eens om: stel dat het mij zou overkomen, hoe zou ik daar dan instaan? De gemeente zou wat meer empathie moeten tonen voor haar inwoners.’ Het manifest wordt woensdag om 16:00 uur door de inwoners aangeboden aan burgemeester Klaas Smid, hij heeft participatie in portefeuille.

‘Ik heb het bericht ook gelezen’, vertelt VVD-fractievoorzitter Robert Meijer. ‘Het is ons, als VVD, uit het hart gegrepen. Vanuit de gemeenteraad is er al diverse keren gezegd: doe iets met de burgerparticipatie.’ Volgens Meijer zijn er diverse voorbeelden in de gemeente Noordenveld waar het schortte aan inspraak van de bevolking. Meijer: ‘Er wordt wel gesproken met de burger, maar niet geluisterd. Als gemeente moet je open en transparant zijn. Alle meningen moeten gehoord worden, dat wil niet zeggen dat er iets mee gedaan moet worden, maar leg dat dan ook uit. Dan voelt een burger zich gehoord.’ Vanuit dat perspectief snapt de liberale leidsman deze initiatiefnemers van dit manifest wel. ‘Althans van wat ik nu gelezen heb. Het manifest wordt nog uitgereikt natuurlijk, dus dan zal de VVD dat bestuderen en dan gaan wij graag met de initiatiefnemers in gesprek.’ Ook Meijer heeft geen pasklaar antwoord op de vraag wat burgerparticipatie nu precies inhoudt. ‘Dat moet je per casus en per onderwerp gaan bekijken. Maar spreek dan ook elkaars verwachtingen uit. Wat is de rol van de burger? Wat is zijn of haar invloed?’

Burgemeester Klaas Smid zegt erg benieuwd te zijn naar het manifest. ‘Een dergelijk manifest kun je natuurlijk ook zien als goede burgerparticipatie,’ vertelt Smid. ‘Ik ken de inhoud nog niet, maar burgerparticipatie staat bij zowel de raad als onze organisatie hoog op de lijst met actiepunten.’ De burgemeester zegt dat er vanuit de gemeente druk wordt gewerkt aan een participatienota. Smid: ‘Er zijn voorbeelden dat het goed gaat, maar ook voorbeelden dat het niet goed gaat. Aan de voorkant moet het verachtingspatroon al duidelijk zijn. Wat is de rol van het college en van de raad?’