Hetty Koning, voorzitter Openluchtbad Veenhuizen

‘De zomer is wat later op gang gekomen dan vorig jaar, maar we verwachten alsnog een hoop bezoekers te trekken. Meestal schommelt het aantal bezoekers rond de 10.000. Vorig jaar draaiden we met 11.000 gasten een record. Ik heb nog geen actuele cijfers, maar zie wel dat het al lekker druk is in het bad door het mooie vaste zomerweer. Ook deze week blijft het mooi. Dat juichen we alleen maar toe. Vorig seizoen zijn we geopend na een grote renovatie. We dachten: nu kunnen we weer heel lang vooruit. Maar toch was nog niet alles klaar. We hebben afgelopen winter hard gewerkt om nog wat punten op de i te zetten. Zo is de kiosk opnieuw opgemetseld en de vloer vernieuwd. Een speelhuisje voor de kinderen is in aanbouw. Verder hebben we dingen aangepast die niet zichtbaar maar wel belangrijk zijn. Het filtergebouw is aangepast aan de nieuwe normen en er is een nieuwe pomp geïnstalleerd die automatisch het chloorgehalte op peil houdt. Afgelopen week hebben we onaangekondigd bezoek gehad van de provincie Drenthe voor een controle op aspecten als veiligheid, hygiëne en toegankelijkheid. We zijn er met veel complimenten uitgekomen. We hebben een fijn en stabiel bestuur. Zelf ben er 9 jaar geleden toegetreden als secretaris. Na het vertrek van de vorige voorzitter, lukte het niet om een vervanger te vinden. Toen heb ik die rol maar op me genomen en inmiddels ben ik alweer 3 jaar voorzitter. Met veel plezier. Vorig jaar overleed een week voor de seizoensopening heel plotseling één van onze bestuursleden. Dat heeft er flink ingehakt. De opening hebben we daarom sober gehouden. Vorig jaar hebben we een pilot gedraaid met naturistenzwemmen. Dat bleek een groot succes. Mensen komen overal vandaan voor de naturistenuurtjes die we twee keer per maand op een zondag organiseren. De charme van ons bad? We zijn kleinschalig en gastvrij. Een beetje een zwembad zoals het vroeger was, klein en kneuterig. Het ligt in de luwte, waardoor het altijd warmer is dan een gemiddeld zwembad. Het is een bad in Veenhuizen, niet alleen voor Veenhuizen. We trekken mensen overal vandaan. Ik ben blij met de support en het draagvlak die we van bezoekers en het dorp ervaren. Iedereen in Veenhuizen vindt het zwembad belangrijk. We zoeken overigens nog vrijwilligers voor onze kiosk om het rooster rond te krijgen. Wie belangstelling heeft kan een mailtje sturen naar info@zwembadveenhuizen.nl.’