In Beeld – Bertus Jan Epema

Duo-fractie PvdA en GroenLinks vierde onlangs haar eerste lustrum. Na de raadsverkiezingen van 2018 besloten zij samen één fractie in de gemeenteraad van Noordenveld te vormen en stapten samen ook in de coalitie die het college ging vormen. Fractievoorzitter Bertus Jan Epema is een tevreden mens. ‘We kunnen als linkse partijen samen gewoon meer bereiken. We worden serieus genomen, de samenwerking in de raad en in het college is goed. En we hebben geleerd dat samenwerken vooral goed gaat als je iedereen de kans geeft zijn talenten in te zetten.’ Raadsleden Tiemen Ensink en Christel Pijpker onderschrijven zijn verhaal en spreken over idealen voor een eerlijke samenleving en gelijke kansen voor iedereen waar de partijen elkaar vinden. ‘Als we kijken hoe Anita zich inzet voor jongeren dan kunnen we daar trots op zijn.’ Anita is Anita van der Noord, die de fractie completeert. En Anita is het volmondig eens met haar collega’s. ‘We hebben samen campagne gevoerd, wat ons veel waardering opleverde van de kiezers. Dat hoorden we steeds: Goed dat jullie het samen doen!’ Ook de leden van beide partijen staan achter de samenwerking. Waarmee Noordenveld het levende bewijs is dat er een goede toekomst is voor samenwerking. ‘Laat Jesse en Attje maar eens langskomen, dan kunnen ze met eigen ogen zien wat je samen kunt bereiken!’