Inwoner Een-West beschuldigt gemeente van milieudelict: ‘teerhoudend asfalt in bermen’

EEN-WEST – Al zijn leven lang woont de heer Welvering (74) aan de Vennootsweg in Een-West. Hij is er geboren. Eerst was het een zandweg, sinds 65 jaar is de Vennootsweg een geasfalteerde weg. Twee jaar geleden is de weg aan weerskanten met 70 centimeter verbreed. Welvering, die zelf ook in de wegenbouw zat, volgde het proces op de voet. Voordat de weg verbreed is, is er eerst over de gehele lengte van de weg een strook van 30 centimeter afgeschraapt, zogenaamd freesasfalt. Over de laatste maakt de Ener zich zorgen. De grote berg, naar zijn zeggen teerhoudend freesasfalt, is volgens hem tegen de bermen aangewerkt. ‘Een milieudelict’, volgens Welvering die zegt dat dit bevestigd is door de wegenbouwers die het asfalt destijds langs de wegkanten hebben uitgestrooid. ‘Verwerking van teerhoudend asfalt is ten strengste verboden. De wegenbouwers zaten er zelf ook mee in hun maag, maar volgden de opdracht van de gemeente, zo vertelden ze mij. Ik heb de gemeente al meerdere keren gevraagd om opheldering, maar dat krijg ik niet. Ik pleit voor onafhankelijk onderzoek’, aldus Welvering.

Wethouder Robert Meijer ontkent ten stelligste wat de inwoner van Een-West beweert. ‘Ik heb dit uitgezocht bij de betreffende afdeling. Men heeft mij verzekerd dat het absoluut niet om teerhoudend asfalt gaat dat in de bermen ligt. Dat mag sinds 2001 niet meer worden toegepast en ook niet worden hergebruikt. Gebeurt dat wel, is er sprake van een milieudelict. Dat is hier niet het geval. Het teerhoudende freesasfalt is verwerkt door een professioneel asfaltverwerker.’