Jolande Verbree wil ouders zoveel mogelijk betrekken op De Springplank

‘Korte lijnen en een open sfeer, daar geloof ik heel erg in’

LEEK – Jolande Verbree is sinds januari directeur van basisschool De Springplank in Leek. 11 jaar lang was ze betrokken bij De Rank in Roden, waarvan 6 jaar als directeur. Vorig jaar maakte ze bekend dat ze klaar was voor een nieuwe uitdaging. Net als op De Rank hoopt ze ook op De Springplank ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de school. Zo kunnen ouders met vragen iedere woensdag terecht op de wekelijkse inloopochtend en worden de maandvieringen gezamenlijk gevierd. 

De Springplank is, net als De Rank, een NoorderBasisschool. Een school waar de Christelijke geloofsovertuiging leidend is. De school aan de Oldenoert staat bekend als streng gereformeerd en erg naar binnen gericht. ‘Dat is beslist niet het geval’, begint Verbree. ‘Iedereen die op zoek is naar christelijk onderwijs, zelf ook het christelijke geloof belijdt en kinderen dit mee willen geven, is van harte welkom op onze school. Vroeger werden NoorderBasisscholen gelinkt aan kerken, dat is allang niet meer zo. Het is veel opener geworden. We hebben veel ouders en kinderen die naar verschillende kerken gaan. Thuis iets doen aan het geloof vinden we belangrijk. Daarin verschillen we met gewone christelijke scholen. Ouders kiezen hier heel bewust voor christelijk onderwijs. De leerkrachten die voor de klas staan zijn ook allemaal christelijk. We leren de kinderen naast rekenen, lezen en schrijven ook in alle groepen uit de Bijbel. We zoeken naar die verbinding tussen school en de opvoeding thuis.’

Naast de gebruikelijke feestdagen als kerst, Pasen en Pinksteren worden ook de maandvieringen gevierd op De Springplank. Iedere maand heeft een ander thema. ‘Ook ouders zijn hiervoor uitgenodigd. Korte lijnen en een open sfeer, daar geloof ik heel erg in.’

Het onderwijs op de daltonschool staat, weet Verbree. ‘In februari heeft de visitatiecommissie van de Dalton Vereniging onze school bezocht. We kregen voornamelijk positieve feedback. Daar hoef ik dus niet veel aan te sleutelen. Natuurlijk zijn er ontwikkelpunten, daar gaan we ook zeker mee aan de slag. Ik wil daarnaast graag iets toevoegen aan de cultuur op school. Meer openheid brengen.’ Jolande is een koffieochtend gestart, net als een inloopochtend op woensdag. Ik wil laten zien dat er geen drempel is. Ik heb er niets aan als er iets niet loopt, terwijl ik dat had kunnen voorkomen. Maar dan moeten ouders wel komen.’ Hoewel het nog niet stormloopt op de koffie- en de inloopochtend, zijn de reacties heel positief. ‘Het is allemaal even wennen. Dat is logisch. Toch wordt de groep langzamerhand steeds groter. Zoiets heeft tijd nodig. Ik ben ervan overtuigd, wanneer we het samen doen, de leerkrachten, kinderen én ouders dat dat goed is voor het welbevinden van het kind. En dat is weer voorwaarde om te kunnen leren.’

Ouders die op zoek zijn naar een christelijke school kunnen gerust eens binnenstappen. ‘Wanneer ouders willen dat de christelijke opvoeding op school doorgaat, zit je hier op de juiste plek. Omzien naar elkaar, respect, zelfstandigheid en samenwerken zijn kernwaarden van onze school.’