Kavels Oosterveld gaan als warme broodjes

NORG – De verkoop van de 94 kavels van fase 1 van het nieuwbouwproject Oosterveld in Norg gaat voortvarend. De verwachting is dat de laatste vrije kavels binnenkort worden verkocht, meldt wethouder Henk kosters die blij is met de ontwikkeling. ‘Er wordt volop gebouwd en een groot aantal woningen is al opgeleverd. Ook voor de volgende fases is volop belangstelling.’

Zowel uit Norg zelf, maar ook vanuit de omgeving en uit Groningen en Assen is er veel belangstelling voor Oosterveld. ‘Fase 1 is enorm succesvol verlopen en de eerste bewoners van Oosterveld genieten van hun opgeleverde woningen en de nieuwe wijk. Er is veel vraag naar fase 2, dus nu is het moment om door te pakken en ook van de volgende fase een succes maken, aldus de enthousiaste wethouder.

Samen met medegrondeigenaar Heijmans is besloten te starten met de verkoop van fase 2. Wanneer 80 procent van fase 2 verkocht is, wordt gestart met fase 3. Dit is tevens de laatste fase van het project. Van fase 2 en 3 is de verkaveling gereed en de nodige onderzoeken zijn verricht. De gemeenteraad heeft op 17 februari 2021 de grondexploitatie goedgekeurd. Dit is het financiële verhaal achter het project. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en hierop zijn geen zienswijzen ingediend.

Op dit moment is de gemeente onder andere druk bezig met de werkvoorbereiding om fase 2 bouwrijp te maken. Fase 2 en 3 hebben een goede mix van type woningen en kavels. Naast kavels voor vrijstaande woningen zijn er ook kavels beschikbaar voor rijwoningen en half vrijstaande woningen. Per fase komen er 8 sociale huurwoningen van Actium. In fase 2 en 3 komen meer rijwoningen dan in fase 1. Hierdoor worden de woningen in fase 2 en 3 van Oosterveld voor een grotere groep betaalbaar. In februari begint de gemeente met een aanbestedingstraject om ontwikkelaars te zoeken. Het belangrijkste gunningscriterium bij deze aanbesteding is duurzaamheid.

Via de website www.oosterveldnorg.nl komt de komende periode steeds meer informatie over de volgende fases van Oosterveld in Norg beschikbaar. De gemeente verkoopt in fase 2 elf vrije kavels. Inschrijven op deze kavels is vanaf omstreeks mei 2021 mogelijk. Informatie hierover volgt via de website.