Kinderrechten moeten centrale plek krijgen in beleid en praktijk

VEENHUIZEN – Donderdag vond in het Gevangenismuseum Veenhuizen een conferentie plaats waar kinderrechten centraal stonden. Uit heel Noord-Nederland kwamen maatschappelijke organisaties en politiek tezamen om zich te buigen over dit thema. Gelukkig werd er niet alleen over kinderen gepraat. Ook een aantal kinderen waren aanwezig om met volwassenen hierover in gesprek te gaan. Kinderen van Petje Af uit Noordenveld waren aanwezig en was er aandacht voor de conferentie vanuit het jongerenwerk van WiN.

Burgemeester Klaas Smid opende de conferentie, die vooral tot doel had om kinderrechten een centrale plek te geven in beleid en praktijk. Anita van den Noord, raadslid van de PvdA/Groen Links in de gemeente Noordenveld was 1 van de initiatiefnemers van deze conferentie. ‘Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp en de uitvoering daarvan. Gemeenten maken beleid gericht op preventie, ondersteuning, hulp en zorg. Bij het opstellen en uitvoeren van dit beleid spelen de rechten van kinderen een belangrijke rol. Dit bijvoorbeeld op het gebied van armoede, gezondheidszorg, onderwijs, participatie en een veilige leef- en speelomgeving. Gemeenten dragen hiervoor dus een enorme verantwoordelijkheid. Het is mooi dat we deze middag een volle zaal hebben van betrokken mensen bij het jeugdbeleid,’ aldus Anita van den Noord.

Tijdens de conferentie sprak Erik Meij over een onderzoek naar waarom het niet lukt om mensen in armoede betekenisvol te betrekken bij de ontwikkeling van beleid en interventies. Verder waren er workshops over het in actie krijgen van jongeren en het betrekken van jeugd bij de hulpverlening. Ook sprak schrijver Wil Schakmann over haar boek ‘De Kinderkolonie.’