Jacob Bezema

Afbeelding
man/vrouw met de hamer

Functie: Voorzitter Historische Vereniging Pezie-Peize

“Ik ben een geboren Peizenaar, vergelijken met andere plaatsen kan ik dus niet maar ik ervaar mijn geboortedorp als gemoedelijk, sociaal en met veel groen. Van de historische vereniging, die eind dit jaar haar dertig jarig jubileum viert, ben ik vanaf het begin lid. De historie van mijn Peize ligt me na aan het hart, ik zet me er ook met hart en ziel voor in. We verdiepen ons door middel van diverse werkgroepen met name in de geschiedenis van de voormalige gemeente Peize. Die werd in 1816 zelfstandig, daarvoor werd met Eelde één gemeente gevormd; de ouderwetse huisnummering begint ook vanaf Eelde. De gemeente Peize bestond tot 1998, toen de gemeentelijke herindeling tot één gemeente Noordenveld een feit werd, uit het dorp Peize en de buurtschappen Altena, De Horst, De Pol, Boerlaan, Peizerwold en Peizermade. De oudste vermelding van ons dorp is tot nu toe gevonden in een document dat uit 1176 stamt; daarin wordt voor het eerst gesproken van Pezie. Dat komt van Pedeggia en dat betekent rand of kant van een moerasland. Het is een verwijzing naar de drassige madelanden in deze streek. Het kan zijn dat Peize al eerder ontstond, dat zijn we aan de hand van oude moeilijk leesbare geschriften nog aan het uitzoeken. Onderzoek is één van de voornaamste dingen we doen. Onze vereniging telt rond de 300 leden of gezinsleden. De contributie bedraagt € 13,50 per seizoen dat loopt van september tot mei. Zes keer per seizoen organiseren we avonden voor onze leden met aan het begin en eind van het seizoen een excursie in de omgeving. Ons bestuur vergadert in principe één keer per maand. Nu zijn we al weer bezig met het plannen van activiteiten voor het nieuwe seizoen. Diverse werkgroepen zijn actief om de geschiedenis van ons dorp ‘veilig’ te stellen. Zoals de Werkgroep Bouk, die al heel wat jaren bezig is met het vastleggen van onze geschiedenis vanaf 1815 tot 1998. We hopen dat boek volgend jaar te kunnen presenteren.

Eén hartenkreet tot slot: We zitten te springen om een nieuwe plek voor ons uitgebreide archief. Dat ligt nu nog opgeslagen op de zolder van het pand waarin de bieb was gevestigd. Maar daar moeten we uit. Waar we naar zoeken is minimaal vijftig vierkante meter droge archiefruimte. Tot nu toe is onze zoektocht vergeefs geweest, maar de tijd dringt. Wie suggesties heeft: bel me asjeblieft. Tel. 050-5032877.”

UIT DE KRANT

Lees ook