Anne Doornbos

Afbeelding
man/vrouw met de hamer

Functie: Fractievoorzitter PvdA
in gemeenteraad Noordenveld
“Bestuursvoorzitter van de Stichting Huus van de Taol en fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Noordenveld zijn mijn twee ‘hamer’ functies. Mijn overige bestuurlijke bezigheden kun je op de website van de gemeente Noordenveld vinden. En dan heb ik ook nog een andere kant, die van schrijver en dichter. Ik ben een doener, ook na mijn pensionering anderhalf jaar geleden. Jarenlang was ik gemeentesecretaris van Noordenveld; na mijn pensionering vond ik eerst dat mijn daadwerkelijke betrokkenheid bij het gemeentelijk gebeuren geëindigd was. Totdat, bij de voorbereiding van de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadverkiezingen van dit voorjaar, de PvdA waarvan ik jarenlang ‘slapend lid’ was, mij vroeg hen voor de verkiezingscampagne van advies te dienen. Dat deed ik, maar ik ambieerde geen functie. Wél mochten ze mij als ‘lijstduwer’ op een onverkiesbare plek zetten.  Ik was in mijn functie van gemeentesecretaris altijd ‘uitvoerder’ van gemeentelijke besluiten geweest; de rol van ‘beleidsbepaler’  die een gemeenteraadslid is, ambieerde ik niet. Het is anders gelopen. Ik werd uitvoerig bij de campagnevoorbereidingen en het na de verkiezingen schrijven van een bestuursprogramma betrokken. Mijn partij wilde me toch ook graag in de gemeenteraad. Na lang wikken en wegen heb ik daaraan twee voorwaarden gesteld: Ten eerste dat ik als raadslid slechts één termijn van vier jaar wil uitoefenen. En ten tweede dat ik, als er vanuit de PvdA-afdeling bezwaren tegen mij zouden worden ingebracht, het niet zou doen. Als raadslid sta ik nu aan de kant die bepaalt wát er gebeurt; vroeger maakte ik mede uit hóe dat zou gebeuren. Wat ik wél wil doen, is mijn kennis van zaken omtrent het ‘afwikkelen’ van procedures met alle raadsleden delen. Toen na de verkiezingen onze eerste man Alex Wekema als wethouder in de gevormde coalitie met Gemeentebelangen, PvdA en CDA werd voorgedragen, werd ik door mijn partij als fractieleider in de raad naar voren geschoven. Het is een functie die mij, achteraf gezien, ook wel past. Want ik wil me primair inzetten voor de totale bevolking van deze gemeente en er vooral mede voor zorgen dat de gemeente financieel gezond blijft. En als ik op andere terreinen mijn steentje kan bijdragen: Graag, want er staat de gemeente de komende tijd veel te wachten.”

UIT DE KRANT