De man met de hamer

Afbeelding
man/vrouw met de hamer
Naam: Sander Renkema
Functie: Voorzitter MHC Roden
“MHC staat voor Mixed Hockey Club, waarvan ik sinds 2016, na een bestuurscrisis die nu helemaal van de baan is, voorzitter ben van een nieuw bestuur. Onze club heeft haar twee kunststof velden-complex aan de Roderweg in Roden. De club telt momenteel rond 300 leden. Dat is eigenlijk net te weinig om die twee velden intensief en rendabel te benutten. Een van onze doelstellingen is dan ook, om op redelijk korte termijn vijftig leden te ‘winnen’. En om het meteen maar te zeggen: hockey kunststofvelden hebben een andere structuur dan kunststofvelden die voetbalclubs wel in gebruik hebben en waarover nogal wat commotie is ontstaan. Hockeyvelden, laat ik het daarbij laten, zijn onomstreden volledig ‘veilig’. We zijn overigens druk doende om ons hoofdveld te vernieuwen. Daarvoor is het nu een geschikt tijdstip nu de bomenrij, waarover in de media veel is geschreven, weg is.
Volgend jaar bestaat de MHC vijftig jaar. Dat gaan we uitgebreid vieren; de jubileumcommissie is al druk doende met voorbereidingen. Zelf hockey ik vanaf mijn zestiende, zeventiende. Ik was eerst op voetballen, bij de vv Roden. Voetballen is ook een mooie sport maar toch trok het hockeyen me meer. De meesten van mijn vrienden zaten op hockey, dat heeft er natuurlijk ook mee te maken. Hockey is, om ook dat misverstand meteen even uit de weg te ruimen, beslist niet elitair; het is ook niet veel duurder dan voetballen. Je hebt wel een wat uitgebreidere uitrusting nodig: stick en bitje bijvoorbeeld. Zoals ik al meldde telt MHC momenteel rond 300 leden, mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Je kunt al hockeyen vanaf een jaar of vier. We willen ons in de toekomst ook vooral op de jeugd focussen.  Ons eerste herenteam speelt in de derde klasse. We hebben bij de senioren in totaal vier teams en bij de jeugd maar liefst 16. ’s Winters spelen we ook in de zaal. De sfeer bij onze club is fantastisch; we zijn een echte familieclub met niet alleen maar hockey maar met tal van andere activiteiten. Waar we, en dat is bij alle clubs het geval denk ik, vooral behoefte aan hebben , zijn, buiten een verhoging van ons ledental,  meer vrijwilligers. Dat ook met het oog op onze jubileumactiviteiten. Ik zou graag nog veel meer over onze club willen vertellen, geïnteresseerden adviseer ik onze website www.mhcroden.nl eens aan te klikken voor meer informatie.”
 
 

UIT DE KRANT

Lees ook