Mans Harms, Voorzitter Dorpsbelangen Roderwolde

Afbeelding
man/vrouw met de hamer
‘Al negen jaar ben ik betrokken bij Dorpsbelangen Roderwolde. Sinds een jaar of twee à drie ben ik voorzitter. Mijn termijn als voorzitter zit er dit voorjaar op. Dat wil zeggen dat ik met de laatste maanden bezig ben. Een nieuwe voorzitter is reeds gevonden en ook de andere posities binnen het bestuur zijn zo goed als ingevuld. Dorpsbelangen Roderwolde bewaakt voor de leefbaarheid van het dorp. Een goed voorbeeld hiervan is het glasvezelnetwerk, wat wij hier eigenhandig heeft gerealiseerd. Er is zelfs een eigen coöperatie ontstaan. Ook houden we ons bezig met het groen en het verkeer in het dorp. Het mooie aan Dorpsbelangen Roderwolde, is het feit dat bijna iedereen uit het dorp is aangesloten bij deze club. De mensen in het dorp zijn heel betrokken en ze vervullen vaak een rol bij een vereniging in het dorp. Dat maakt het soms lastig om vrijwilligers te vinden, aangezien je vaak bij dezelfde mensen uitkomt. De dorpsbelangenvereniging bestaat al sinds 1945. Dat wil zeggen dat wij in 2020 ons 75-jarig jubileum mogen vieren. En in Roderwolde zijn we goed in dingen vieren. Er gebeurt genoeg in Roderwolde. Denk aan de Rowolmer Fair die vanuit het dorpshuis wordt georganiseerd, maar denk bijvoorbeeld ook aan het jaarlijkse carbidschieten. Dat is een jarenlange traditie die nog steeds bestaat. Ons contact met de gemeente is eveneens goed. Dat werd nog maar eens bevestigd, toen bleek dat we zijn uitverkoren om mee te werken aan de duurzaamheidspilot in Noordenveld. Een werkgroep is hier sinds vorig najaar mee bezig. Op het gebied van veilig verkeer, zijn er nog twee dingen waar het dorp zich zorgen over maakt. Allereerst de situatie aan de Roderwolderweg. Voor fietsers – en zeker voor naar school gaande kinderen – is het er vrij gevaarlijk. Automobilisten en forenzen gebruiken ons dorp nog wel eens als sluiproute en dat levert gevaarlijke situaties op de Roderwolderweg op. Ook de Sandebuursedijk is nog wel eens gevaarlijk. Het is er erg smal en auto’s kunnen elkaar niet passeren. Ook het inhalen van fietsers kan ervoor zorgen dat je naast de weg beland. Vandaar dat we al een aantal jaar in gesprek zijn met de gemeente om hier wat aan te doen.’

UIT DE KRANT

Lees ook