Nattigheid

Het water stond ‘aan onze lippen’. Afgelopen week reed ik door de kop van Drenthe en zag overal buiten hun oevers getreden beken en plassen en meren op plekken waar normaal gesproken geen water staat. Op bepaalde plaatsen moest ik zelfs omdraaien omdat de weg was veranderd in een in een stromende beek. Na mijn rondrit kon ik gelijk door naar de autowasstraat want mijn zilverkleurige auto zag zwart van de modder. Tja, dat risico loop je als je wat foto’s van de hoge waterstand maken. De meeste zandwegen waren veranderd in doorweekte modderwegen. Dit keer geen vastgelopen auto, maar het spande er wel om zo nu een dan.

Door de grote hoeveelheid regen van de afgelopen periode stond het water overal erg hoog. Zelfs straten en kelders stonden onder water en rioleringen hadden moeit om al het regenwater te verwerken. Fietstunnels, beken en weilanden stonden vol water. Hier en daar werden de sluizen opgezet om waterbergingsgebieden vol te laten lopen. Dat was nodig om te voorkomen dat bijvoorbeeld de stad Groningen (weer) onder water zou lopen.

Waterschappen voelden letterlijk en figuurlijk ‘nattigheid’. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor het waterbeheer en dijkbewaking in ons land. Zij zorgen ervoor dat wij droge voeten houden. Daarvoor betalen we elk jaar waterschapsbelasting. Na de waterproblemen in 1998 in Groningen is men gaan nadenken over een andere aanpak van waterbeheer. Het had toen ook veel geregend en de noordwester storm zorgde er destijds voor dat er geen water naar zee kon worden geloosd.

Klimaatverandering zorgt, naar verwachting, voor meer hevige stortbuien waardoor beken en rivieren vaker gaan overstromen. Om al dat water op te vangen zijn op verschillende plaatsen gebieden aangewezen als opvanggebied voor overtollig water. De afgelopen jaren zijn een aantal van deze opvanggebieden al aangelegd. We noemen dergelijke gebieden ook wel ‘natuurlijke’ klimaatbuffers.

In de kop van Drenthe hebben onder andere de Onlanden en in Groningen het waterbergingsgebied ‘De Dijken – Bakkerom’ (bij Boerakker) deze functie gekregen. Het laatstgenoemde waterbergingsgebied is dit jaar voor het eerst gebruikt. Tussen 2008 en 2015 hebben meerdere organisaties waaronder het Waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Drentse Landschap het gebied ‘de onlanden’ ingericht. Hier is een dubbelslag gemaakt door van het waterbergingsgebied tevens natuur- en recreatiegebied te maken. En met succes want veel dieren hebben het gebied in gebruik genomen. Denk hierbij aan de otter, de visarend, zilverreigers, bijzondere libellen en veel andere dieren.

Ten zuiden van Roden is het landschap rond de beken Oostervoortse Diep en het Groote diep ‘klimaatbestendig’ ingericht. Het beekdal is sindsdien natuurlijker en de beek mag weer kronkelen door het landschap. Zo kan de beek en de omgeving beter water opvangen en verwerken als er veel regen valt.

Bijna alle wetenschappers zijn het erover eens dat de klimaatverandering vooral is veroorzaakt door de mens. Met andere woorden, we veroorzaken als mens ons eigen waterprobleem en moeten vervolgens steeds meer investeren om onze problemen op te lossen. Best wel bizar eigenlijk.

Bij ons thuis bleef de schade beperkt tot een borrelde toiletpot maar ik verwacht wel meer ‘nattigheid’ in de toekomst.

Andre Brasse Puur Natuur feb. 2022.