Nieuwe cijfers RIVM: 75 nieuwe ziekenhuisopnames en 67 overledenen

REGIO – Zojuist heeft het RIVM een nieuwe update gegeven wat betreft het aantal nieuwe coronapatiënten, overledenen en ziekenhuisopnames. Het RIVM meldt dat er 750 nieuwe besmettingen bekend zijn en dat 67 mensen overleden zijn aan het coronavirus. Deze cijfers lagen gisteren nog op respectievelijk 1066 en 83. Het aantal patiënten dat de afgelopen 24 uur is opgenomen (geweest) in het ziekenhuis is gestegen met 75. Dit waren gisteren nog 110.

Het totaal aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen of opgenomen is geweest staat momenteel op 9779. Het totaal aantal bekende besmettingen is nu 33.405. Toch zijn dit er naar alle waarschijnlijkheid veel meer; niet iedereen wordt getest. Het aantal overledenen in Nederland, als gevolg van het coronavirus, ligt momenteel op 3751. Ook dit aantal ligt waarschijnlijk hoger, doordat alleen geteste patiënten worden meegerekend als ze overlijden aan de gevolgen van een besmetting.

Het RIVM hecht momenteel de meeste waarde aan het aantal in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten. Dit aantal ligt vandaag lager dan gisteren. Het is belangrijk om te weten dat het aantal meldingen per dag niet het werkelijke aantal sterfgevallen of ziekenhuisopnames van de afgelopen dag is. Dit komt omdat er een vertraging zit tussen het moment van overlijden en ziekenhuisopname en de rapportage hiervan aan de GGD’en. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Verspreiding verloopt langzamer
De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Het aantal patiënten dat overlijdt neemt ook af, maar minder snel dan de ziekenhuisopnames.  

Er wordt sinds 6 april meer getest. De uitbreiding van het testen is bedoeld voor patiënten met een hoog risico op ernstig verloop van een coronavirusinfectie en zorgmedewerkers ook buiten het ziekenhuis. Zoals huisartsen, verpleeghuismedewerkers, medewerkers gehandicaptenzorg en thuiszorgmedewerkers die klachten hebben.