Nieuwkomers ‘Over de streep’

RODEN – Op 12 vrijdagochtenden maken Nieuwkomers in de gemeente Noordenveld kennis met voorzieningen in de regio en worden thema’s besproken die gaan over solidariteit, godsdienstvrijheid en andere sociaal maatschappelijke onderwerpen. De groep die voorheen onder de naam GO!Noordenveld actief was en nu de naam Welkom in Noordenveld draagt bestond uit 13 deelnemers die allen uit Syrië afkomstig waren en naar Nederland gevlucht waren voor het oorlogsgeweld in hun eigen land.

Vrijdag 13 mei werd er in theater De Winsinghhof een spel gespeeld onder de titel ‘Over de streep’. Na een warm welkom door directeur Jacob Frölich van het theater konden de deelnemers zich buigen over vragen als ‘Doe je aan vrijwilligerswerk?, ‘Ben je wel eens gediscrimineerd? en ‘Voed je je kind nu anders op nu je in Nederland woont?’ Omdat nog niet alle Syrische deelnemers de Nederlandse taal machtig waren was er een vertaling in het Arabisch door Ilham Saad.

‘Over de streep is een spelprogramma dat uitnodigt om na te denken over het wonen en leven in Nederland.’ Dit zegt Jaïr Tanasale. Hij is als buurtwerker van Welzijn in Noordenveld betrokken bij de organisatie van Welkom in Noordenveld. Al eerder op de ochtend vertelde jongerenwerkster van WiN  Albinota Alilaj in de Scheepstraschool de deelnemersgroep over hoe zij als kind gevlucht is uit Kosovo, hoe zij de verschillende culturen heeft ervaren en hoe ze in Nederland is gaan studeren en werken.

Deze vrijdag was de start van een programma dat 12 weken zal duren en waarin bezoeken worden gebracht aan onder andere de politie, het gemeentehuis en de bibliotheek. Tevens is er voorlichting over bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, het scheiden van afval en het voeren van een sollicitatiegesprek.