ONGENODE GAST - Algemene ledenvergadering café Ensing Peize

Afbeelding
[on] genode gast

PEIZE – Donderdagvond, bij de algemene ledenvergadering, neemt voorzitter Richard Veurman na 16 jaar afscheid van de Vereniging Volksvermaken. Het lijkt erop dat veel Peizenaren de weg naar café Ensing daarom hebben gevonden. In ieder geval wel Marco Wekema en Richard Suurd. Zij voelen zich als vrijwilligers betrokken bij de club en bij de vertrekkende voorzitter, net als al die anderen die zich hier vanavond laten zien. Ook de ongenode gast sluit aan en na een kopje koffie, wel tien minuutjes later, opent Veurman de vergadering.Na het woord van welkom heeft Richard Veurman voor een aantal eerst een geruststellende gedachte. ‘Voor de mensen die vreselijke dorst hebben, is er tussen punt 7 en 8 een korte pauze.’ Daarna geeft hij het woord aan secretaris Dolf Venhuizen. Hij leest voor uit de notulen van 31 maart van het vorig jaar. Gevolgd door het jaarverslag met alle activiteiten van 2022. ‘De wens elkaar te vermaken is ook dit jaar weer uitgekomen’, vertelt Venhuizen, ‘en wel met 1103 huishoudleden.’


Penningmeester Nico Beuving neemt ons mee in het financiële verslag en de begroting voor 2023. Cijfers, het begint de ongenode gast al gauw te duizelen en ze dwaalt dan ook af. Ze veert op als er gelach klinkt. Het is als Albert Mensinga, die namens de kascommissie gekscherend een bonnetje van 2,98 euro in twijfel trekt. Na deze hilariteit verleent de kascommissie het bestuur decharge. Een opsteker is ook dat ondanks de stijgende kosten de jaarcontributie ongewijzigd wordt vastgesteld.


En dan, sneller dan gedacht, kunnen de benen even worden gestrekt. De ongenode gast loopt een rondje en vraagt Rieks Albertema hoe het nu met hem gaat. Hij stopte vorig jaar vanwege lichamelijke problemen als volksvermaker. ‘M’n lichaam is nog steeds niet om over naar huis te schrijven’, vertelt hij, ‘maar ik heb het achter mij kunnen laten.’ Iets verderop zit bestuurslid Maurice van den Berg. Hij kwam als nieuweling naar het dorp en mocht in het bestuur plaatsnemen. ‘Een goede manier om mensen te leren kennen.’ Hij vertelt dat er op dit moment flink wordt gebrainstormd over een activiteit die de paardenshow kan vervangen. Dit jaar vindt namelijk de 20e, en ook laatste editie ervan plaats. Albert Jan Renkema was 15 jaar bestuurslid en stopte zo’n 10 jaar geleden. Hij werd benoemd als erelid en voelt zich nog steeds verbonden. Hij herinnert zich dat hij en Sietse Wekema ’s ochtends bij de Peizermarkt om 6 uur klaarstonden om de marktlui, wel 125 stuks, te ontvangen.


Het rumoer verstomt als Veurman weer het woord neemt. Hij heeft teleurstellend nieuws over het feestweekend wat in november weer plaats zou vinden. Vanwege een verbouwing rondom de sporthal is het risico te groot om nu definitief artiesten te boeken. ‘We hebben besloten het daarom niet op de kalender te plaatsen.’


Bij het punt bestuursverkiezingen wordt Sylvia Venema, aftredend en niet herkiesbaar, met een bloemetje bedankt voor haar inzet. Dan neemt vicevoorzitter Gert Bos het woord: ‘Ja Veurmannegie, ik zag er best tegenaan om je waardig toe te spreken. Want er is maar één die dat kan, en dat ben jij.’ Na een filmpje waarin zijn carrière in vogelvlucht voorbijkomt zegt Bos dat Veurman zich als snotneus aardig moest bewijzen bij het opvolgen van Piet Kooistra. ‘Het is je aardig gelukt, want je bent uitgegroeid tot boegbeeld van de vereniging. Niet alleen in en op de picture, maar ook creatief, attent, verbindend en een fijne vent om mee samen te werken.’ De vergadering gaat met applaus akkoord met de voordracht om Veurman te benoemen tot erelid.


Het woord is aan Veurman die vertelt dat Volksvermaken van kinds af aan een belangrijke rol speelde in z’n leven. Dat begon aan de Zuurseweg bij z’n groothouders. ‘Daar mocht ik de autocross aanschouwen en met politieagent Geert Stevens de crossauto’s ophalen. Toen al keek ik op tegen de mannen van Volksvermaken.’ In zijn speech komen diverse hoogtepunten voorbij en wordt er flink gelachen bij een aantal van zijn herinneringen. Hij krijgt het zichtbaar lastig als hij vertelt dankbaar te zijn voor de vriendschap en kameraadschap die hij heeft mogen beleven. Een lang en dankbaar applaus volgt.


Veurman overhandigt de voorzittershamer aan Henk Gritter. Hij bedankt Veurman dat hij stopt. ‘Want ik zat er al een poosje op te loeren. Nee, zonder gekheid, je hebt het geweldig gedaan en ik vind het een hele eer om je opvolger te zijn.’ Toen hij afgelopen jaar op het evenemententerrein liep en overal vrijwilligers tevoorschijn zag komen, bezorgde hem dat rillingen over zijn rug. ‘Met andere woorden, ik heb er zin aan.’


De vergadering nadert zijn einde. Toch moet Lenze Hoven hem bij de rondvraag nog iets van het hart. Het gaat over de Peizermarkt. Dat hij niet gewend is nu te moeten betalen voor het wegbrengen van zijn plasje. Venhuizen belooft hem zijn punt mee te nemen … En met een woord van dank en een wel thuis is het dan ook tijd voor de beloofde borrel. Voor de ongenode gast was de avond lang genoeg. Zij besluit er thuis één in te schenken.


Wat: Algemene ledenvergadering


Wanneer: 23 maart 2023


Waar: café Ensing Peize

UIT DE KRANT

Lees ook