Werkzaamheden drinkwaterleiding Nienoord

actueel

LEEK – Waterbedrijf Groningen gaat een nieuwe drinkwaterleiding realiseren tussen de hoofdingang van landgoed Nienoord en het Zwemkasteel op het familiepark. De werkzaamheden worden gelijktijdig uitgevoerd met de gemeentelijke aanpak voor de verbetering van het parkeerterrein bij het landgoed. De werkzaamheden starten medio april en duren ongeveer vier weken. De werkzaamheden zijn ter voorbereiding op de aanleg van een nieuwe transportleiding ten westen van het landgoed. De huidige leiding loopt dwars door het landgoed. In geval van calamiteiten kan een breuk in de leiding niet snel worden gerepareerd. Ook schade aan flora en fauna kan niet altijd worden voorkomen. Om die reden is in nauw overleg met de gemeente besloten om later dit jaar om het terrein heen een nieuwe transportleiding aan te leggen. Hierbij wordt rekening gehouden met beperking van de overlast voor omwonenden.

UIT DE KRANT

Lees ook