Project Blazersklas CBS De Veenster

actueel

VEENHUIZEN - Het is alweer bijna twee maanden geleden dat er op CBS De Veenster in Veenhuizen, naast de stem van de juf, ook ineens muzikale klanken hoorbaar waren. Sindsdien is het project, Blazersklas, in volle gang. Dit project heeft als doel om kinderen enthousiast te maken voor het bespelen van een blaasinstrument. In samenwerking met muziekvereniging De Vooruitgang uit Norg en muziekdocent Wim Stalman van Stalman Music Services uit Smilde, is de Blazersklas inmiddels ruim op weg muzikale ervaringen op te doen en vertrouwd te raken met de verschillende blaasinstrumenten. Of het nu een klarinet, een trompet of een euphonium is, ieder instrument is even belangrijk en heeft zijn eigen respectabele plek binnen een orkest. Nu er al enige tijd verstreken is en de Blazersklas een groot deel van de tien aangeboden lessen gevolgd heeft, wordt door Wim Stalman en de kinderen toegewerkt naar een heus eindconcert. Met nummers van Gers Pardoel en Adele zal een beeld worden geschetst van wat de kinderen uit de Blazersklas allemaal hebben geleerd in de afgelopen periode. Als de huidige inzet van de kinderen een maat is voor wat we mogen verwachten, dan wordt het een spetterend eindconcert. Het eindconcert vindt plaats op 25 juni  in het schoolgebouw van De Veenster in Veenhuizen, aanvang 19:00.  Uiteraard is het de hoop dat de kinderen door de Blazersklas zó enthousiast zijn geworden dat ze door willen gaan met het maken van muziek. Stalman Music Services zal de muzieklessen graag voortzetten, terwijl de kinderen samen muziek kunnen blijven maken in het jeugdorkest van muziekvereniging De Vooruitgang.

UIT DE KRANT

Lees ook