Bijeenkomst voor mantelzorgers

actueel

NORG - Het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld organiseert op woensdagmiddag 25 juni een mantelzorgbijeenkomst met als thema ‘Mantelzorger, wat doet u allemaal?’. Centraal staat de mens achter de mantelzorger. Als gezellige afsluiting van het seizoen staat in het tweede deel van de middag bewegen op muziek centraal onder leiding van Koosje Meiborg. Natuurlijk kan een ieder naar eigen mogelijkheden meedoen. Het vindt plaats in De Brinkhof van 13.30 tot 15.30 uur. Mantelzorgers zijn van harte welkom. De toegang is gratis, er is geen opgave nodig  en de koffie staat klaar. Voor meer informatie of bij vervoersproblemen kunt u contact opnemen met Welzijn in Noordenveld, 050 317 65 00. Zie ook www.mantelzorgnoordenveld.nl

UIT DE KRANT