‘Noordenveld laat zich zien!’

actueel

NOORDENVELD - De gemeente Noordenveld heeft het jaar 2015 uitgeroepen tot het jaar van de cultuur onder het motto ‘Noordenveld laat zich zien!’ In november heeft de gemeente onderleiding van ambtelijke medewerkster Leonie van Roekel in samenwerking met de cultuurcoach Femma Bezu een bijeenkomst georganiseerd voor cultureel Noordenveld ten aanzien van het jaar van de cultuur. Tijdens deze avond zijn allerlei ideeën naar voren gebracht. Om het motto en ideeën ook daadwerkelijk tot uiting te laten komen is er een stuurgroep geformeerd. Naar aanleiding van de bijeenkomst in november, waar belangstellenden konden aangeven deel te willen nemen stuurgroep, is er een selectie gemaakt.  De stuurgroepleden bestaan uit Fokko Rijkens, woonachtig in Roderwolde, verbonden aan Verkuno, Jos Havekort, woonachtig in Veenhuizen met als achtergrond filmfestival Veenhuizen, Frits Emmelkamp, woonachtig in Groningen, achtergrond RTV Drenthe, CKR en Toen en nu festival, Lysbeth Ruijter, woonachtig in Nietap, met als achtergrond coördinatie bibliotheken in Noordenveld en Noordenveld leest en tenslotte Ubo - Jan Bolt, woonachtig in Roden, achtergrond MV De Vooruitgang en MV Oranje. Zij zullen het komende jaar, samen met culturele organisaties, verenigingen en ondernemers, invulling geven aan het jaar van de cultuur. Voor informatie kunt u contact opnemen met Leonie van Roekel 14050 of Femma Bezu, cultuurcoach en verbonden aan Welzijn in Noordenveld femmabezu@welzijninnoordenveld.nl tel. 050 317 65 00.

UIT DE KRANT