‘Welke bestemming de grond krijgt, weet ik niet. Discussie erover is in volle gang’

actueel

Noordenveld koopt Vrijetijdsboulevardgrond van Jaap van Zuijlekom terug

RODEN – Waarschijnlijk één van de langst vooruitgeschoven punten op de gemeentelijke agenda: het braakliggende stuk grond aan de Roder Vrijetijdsboulevard. Grond die de gemeente door een in het verleden afgesproken ‘terugkoopverplichting’ moet overnemen (tegen het aankoopbedrag van ruim 1.3 miljoen euro) van projectontwikkelaar Jaap van Zuijlekom. Op 13 mei staat ‘Terugkoop kavel Van Zuijlekom’ op de agenda van de raadscommissie. Als de raad haar goedkeuring verleent en eruit komt met de ondernemer, is de gemeente weer eigenaar van het terrein. Maar dan? Blijft de Vrijetijdsboulevard nog wel waar het ooit voor bedoeld was, namelijk vrijetijdsbesteding? Dát is de vraag die veel Rodenaren en ondernemers bezighoudt.

Onderhand is het een tamelijk ingewikkeld dossier waarover nog steeds een hoop onduidelijkheid bestaat. Die onduidelijkheid zorgt voor vragen en onrust. Vragen over de totstandkoming van de deal tussen gemeente en Van Zuijlekom, onrust over de toekomst van de Vrijetijdsboulevard.

Achtergrond

Van Zuijlekom kocht het terrein dat tegenover kampeerhal de Vrijbuiter ligt, in 2007 van gemeente Noordenveld om er aanvankelijk iets in ‘vrijetijd’ te doen. De gemeenteraad keurde het plan van de ondernemer goed. De overeenkomst werd contractueel vastgelegd bij notariskantoor, toen nog, Wilts en Holland en is ondertekend door burgemeester Hans van der Laan, Luuk Ronde en Jaap van Zuijlekom. Nog niets aan de hand tot zover. Tot dat Van Zuijlekom een iets ruimere bestemming wilde voor het terrein om zijn risico te verkleinen. Hij wilde er ook ‘kerkelijke activiteiten’ kunnen ontplooien. Dit werd in een handgeschreven regeltje toegevoegd aan het contract. Met goedkeuring van Hans van der Laan. Maar hiermee ging de burgemeester buiten zijn boekje. Hij deed dit op persoonlijke titel zónder daarvoor goedkeuring te vragen aan de raad. En die haalde een vette streep door de kerk die meer dan vijftig procent van de totale oppervlakte zou beslaan. Daarop eiste Van Zuijlekom dat het koopcontract ongedaan zou worden gemaakt plus een vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

Vuiltje

“Dit dossier is niet fris”, stelt Pierre Baas, raadslid namens Lijst Groen Noordenveld (LGN). “Er is destijds een mondelinge afspraak gemaakt over terugkoop van de grond tussen burgemeester Hans van der Laan en Van Zuijlekom’, weet Baas. “Het is heel bijzonder dat een ondernemer die bij volledig bewustzijn risico neemt om te investeren in een project, na acht jaar schadeloos wordt gesteld. En ook nog eens voor het volledige bedrag, terwijl de gemeente op eigen gronden al behoorlijk heeft moeten afschrijven. Ook heel vreemd: helemaal nergens zijn gespreksverslagen te vinden van de conversaties die plaats hebben gevonden tussen de burgemeester en Van Zuijlekom. Wij hebben als partij meerdere malen inzicht gevraagd in het dossier aan Luuk Ronde. ‘Je mag wel langskomen, maar er staat niets in’, was steevast zijn antwoord. Bovendien kun je je afvragen of er geen sprake is van belangenverstrengeling, wanneer een burgemeester bestuurder is in de stichting ‘Bart’s African Foundation’, een stichting van Van Zuijlekom. Het zegt in ieder geval iets over de integriteit van hem als bestuurder van de gemeente.” Ook Harry Waals van de LGN noemt het ‘niet fraai’ dat de bestemming al notarieel was vastgelegd zonder toestemming van de raad. “Die aanvulling van kerkelijke activiteiten is er later gewoon even in gefietst. Dat klopt natuurlijk van geen kant. En dat dat nu, acht jaar na dato, nog even opgelost moet worden, slaat nergens op. Het is een hete aardappel die Van der Laan heel lang voor zich uit heeft geschoven. Ik snap het wel, het moet nog even worden opgelost voordat hij vertrekt in oktober. Dit vuiltje kan hij niet achterlaten bij zijn opvolger.”

Betaling in natura

Nu wil de gemeente een deel van de investering terugbetalen in de vorm van grondcompensatie, betaling in natura dus. Eén grondtransactie heeft inmiddels plaatsgevonden. In ruil voor industriële grond krijgt Van Zuijlekom agrarische grond terug, een ander deel wordt terugbetaald in contanten. “Dat geld komt uit de pot ‘herstructurering’, een potje voor Regiovisie van de provincie”, weet Baas. “Dat vinden we als partij ook heel bijzonder: dat externe gelden gebruikt worden om een projectontwikkelaar uit te kopen zodat deze niet met scheuren in de broek achterblijft. Bovendien krijgt Van Zuijlekom ook nog eens veel meer grond terug dan hij bezit. Dat komt omdat een hectare industriële grond een waarde vertegenwoordigt van zo’n 750.000 euro tegenover 35.000 euro voor een hectare agrarische grond. Nu is het zaak dat we als raad goed blijven opletten. We zullen een clausulering in moeten bouwen dat die gronden nooit voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden.”

Superdeal

Van Zuijlekom zelf heeft er alle vertrouwen in eruit te komen met de gemeente. Hij spreekt zelfs van een ‘superdeal’. “Ik stel me heel flexibel op. Door grond te ruilen is de gemeente niet meteen een hele hap geld kwijt. Het grootste deel van het te verrekenen bedrag gebeurt in de vorm van grondcompensatie. Dat is toch een superdeal voor de gemeente? Ik wil er landbouwgrond voor terug. Wat ik met die grond ga doen? Laten we het hier op houden: die ga ik ook agrarisch gebruiken. Misschien laat ik er wel herten lopen, die vind ik prachtig. Nee, ik wil geen boer worden. En de geruchten dat ik een zorgboerderij zou gaan beginnen, kloppen ook niet.”

Als alles volgens plan verloopt en de deal met Van Zuijlekom is gesloten, is de gemeente opnieuw eigenaar van de grond aan de Vrijetijdsboulevard. Welke invulling het VTB-terrein precies zal krijgen, weet verantwoordelijk wethouder Henk Kosters die het dossier ‘een coproductie met Hans van der Laan’ noemt, ook nog niet. “Idealiter verkopen we de grond direct door aan een ondernemer die er iets vrijetijds gerelateerd gaat doen. Maar zo simpel is het niet. We moeten ook andere opties openhouden. De combinatie van wonen en werken bijvoorbeeld, ondernemers die er hun bedrijf hebben én er wonen”, vertelt Kosters die momenteel in gesprek zegt te zijn met een ondernemer uit Roden die plannen heeft om er iets in vrijetijd te doen. “Maar dan praten we slechts over een klein deel van het totale oppervlak. Daarmee zijn we er nog niet. Of we ook denken aan woningbouw? Nee. Dat is op dit moment nog niet aan de orde. Al sluit ik op termijn ook niets uit. Het blijkt in ieder geval buitengewoon lastig om vast te houden aan het originele plan van een Vrijetijdsboulevard. En wat dan wel? Dat moeten we met elkaar uitvinden. Die discussie is nu al aan de gang.” Op de vraag of Kosters geen opstand verwacht van ondernemers die geïnvesteerd hebben in een Vrijetijdsboulevard om traffic te genereren en dat waarschijnlijk in rook zien opgaan door alle onzekerheid over de bestemming, sluit hij niet uit. “Dat kan. Er zijn ook mensen die zeggen: zet er maar een supermarkt neer. Maar dat heeft weer consequenties voor het centrum. Dus als mensen me vragen: bent u er al uit wethouder? Nee. Dat ben ik niet.”

UIT DE KRANT