‘Zelfs de burgemeester vindt het hoog tijd dat er gebouwd moet worden’

|||
||| Foto: |||
actueel

Woningbouw op het Oosterveld weer een stapje dichterbij

NORG – Er lijkt eindelijk schot in de al zo lang slepende zaak te komen: woningbouw op het Oosterveld in Norg. “Zelfs burgemeester Van der Laan is het roerend met me eens”, vertelt Norger Jan Stroetinga die al jaren op de barricaden staat om woningbouw in zijn dorp van de grond te krijgen. “Het wordt hoogtijd dat er in Norg gebouwd wordt. En dat moeten we met z’n allen zo snel mogelijk van de grond zien te krijgen. Dat kwam de burgemeester mij onlangs persoonlijk vertellen.” Stroetinga inventariseerde op eigen houtje de belangstelling voor woningen in het natuurgebied aan de Donderenseweg en noteerde 22 potentiele kopers en huurders.

De gemeente deed ook onderzoek naar belangstelling voor woningen op het Oosterveld. De uitkomsten daarvan zullen op 28 september worden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in Hotel Karsten. Stroetinga noteerde in ieder geval zelf belangstellenden voor 6 huurwoningen, 6 gelijkvloerse woningen, 3 koophuizen, 2 twee-onder-een-kappers en 5 starterswoningen. “De gemeente bewondert mijn inzet, zei Van der Laan me”, glundert Stroetinga die tijdens het onderonsje met de burgemeester het niet naliet om ook even de beloofde woningbouw op de Brinkhofweide aan te roeren. “Over deze bouw had Van der Laan een uitgesproken mening. Als er gebouwd wordt op de Brinkhofweide, vindt hij dat laagbouw op die plek het best tot zijn recht komt. Een ideale plek voor gelijkvloerse woningen voor ouderen, was zijn mening. En mooi in het centrum van het dorp.”

Stroetinga weet dat er nog ergens ruim vijfenhalf miljoen een pot moet zitten, bestemd voor volkshuisvesting in Norg.” Dat geld is beschikbaar gesteld door de toenmalige gemeente Norg en bovendien heeft de NAM nog een onbekend bedrag toegezegd.” Stroetinga heeft in een nieuwe brief aan de gemeente om uitleg gevraagd waar dat geld gebleven is. “Dat het geld er moet zijn, is zeker. Het is namelijk in 2009 bevestigd door oud-wethouder Jan Kemkers. Maar misschien is het wel ergens anders aan besteed. Zou kunnen. Maar dan wil ik dat weten. Daar moet eindelijk eens duidelijkheid over komen.” De informatiebijeenkomst over woningbouw in Norg is op 28 september om 19:30 in Hotel Karsten.

|||
|||
|||

UIT DE KRANT