Waardering voor peuterspeelzalen en kinderopvang

|
| Foto: |
actueel

RODEN – ‘We moeten elkaar inspireren met nieuwe ideeën voor de peuters in de gemeente Noordenveld’. Dat zei wethouder Alex Wekema woensdagavond tijdens een bijeenkomst in De Vlieger in Roden. ‘Om de kwaliteit van VVE in Noordenveld te waarborgen, worden er twee keer per jaar borgingsbijeenkomsten georganiseerd voor peuterspeelzaalleidsters en pedagogisch medewerkers. Hier leren mensen van elkaar, wisselen ervaringen uit en blijven ze elkaar inspireren met nieuwe ideeën.’ Woensdagavond werden tal van activiteiten georganiseerd die in het teken stonden van het werken met Piramide. Op verschillende locaties konden deelnemers voldoende inspiratie vinden en ging men met elkaar in gesprek over het aanbieden van activiteiten aan jonge kinderen. Sinds 2011 zijn peuterspeelzaalleidsters en pedagogisch medewerkers van de SPiN, Kidscasa, De Kluts en Villa Kakelbont geschoold in het VVE-programma Piramide. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. ‘De bedoeling van VVE is het voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken van taal- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen. Dat is belangrijk om kansen van kinderen in het onderwijs te vergroten. Een goede start maken op de basisschool wordt gemakkelijker als he het Nederlands goed beheerst. Het streven is om kinderen zonder taalachterstand naar groep 3 van de basisschool te laten gaan’, liet Wekema weten. De peuterspeelzalen en de kinderopvang ontvingen woensdag uit handen van de wethouder het fleurige prentenboek van de Kinderboekenweek ‘De Speeltuin’. Het boek is een blijk van waardering voor de inzet van alle peuterspeelzaalleidsters en pedagogisch medewerkers.

|

UIT DE KRANT