‘Boer en Natuur’ gaat verder met vijf bestuursleden

actueel

vertrek Paul Tameling

REGIO – Alex Datema en vicevoorzitter Paul Tameling uit Tolbert zijn niet langer bestuurslid van Boer en Natuur Zuidelijk Westerkwartier. Daardoor gaat de organisatie met een vijfkoppig bestuur verder. Voorzitter is sinds kort José de Boer uit Midwolde. Ze vertelt over de nieuwe organisatie.
‘Ik ben inderdaad nog niet zo heel lang voorzitter’, laat ze weten, ‘maar zit wel al vijf jaar in het bestuur. We hebben onlangs vergaderd. Datema en Tameling zijn afgetreden omdat ze beiden zijn gaan werken bij Collectief Groningen West, het samenwerkingsverband van de agrarische natuurverenigingen De Eendracht, Stad en Ommeland en Boer & Natuur. Van deze drie zijn er elk twee bestuursleden gaan werken bij het Collectief. Er zijn sinds kort collectieven door het hele land opgericht, om de afstand tussen het Rijk en de agrarische natuurverenigingen kleiner te maken en taken van het Rijk over te nemen’, legt De Boer uit. ‘Normaliter kreeg het Rijk alle aanvragen voor bijvoorbeeld financiële middelen, en dat waren er bij wijze van spreken duizend per dag. Nu gaat dat allemaal via de collectieven. Dat betekent wel dat er voor ons minder te doen is, omdat er meer wordt overgenomen door de collectieven. Het is een heel grote omslag geweest. Maar we gaan op dezelfde voet verder en blijven ons inzetten voor Boer en Natuur.’
Het bestuur bestaat nu dus uit vijf in plaats van zeven bestuursleden. ‘We blijven dingen organiseren voor onze leden, zoals het verzorgen van excursies en lezingen. We hebben in totaal ongeveer 370 leden, zowel agrarische leden als burgerleden. We beginnen nu ook met iets nieuws: de komende drie eerste dinsdagen van de maand organiseren we een inloopspreekuur. Dan komt er iemand die alles van een bepaald onderwerp weet, zoals bijvoorbeeld erfinrichting. We gaan ook ‘strunen’ bij de boer. Dan zoeken we een boer die iets te vertellen heeft en maken we met een groep belangstellende een wandeling over zijn terrein. Daarnaast blijven we ons bezig houden met waar Boer en Natuur zich voorheen mee bezighield: het bevorderen van het weidevogelbeheer, zorgen voor onderhoud van de houstingels en verder met alle aspecten van het agrarisch natuurbeheer. Maar goed; de eerste bestuursvergadering in deze vorm moet nog komen. Maar zien dus hoe het allemaal gaat lopen.’

UIT DE KRANT