Een ‘miMakker’ in het Alzheimer Café Noordenveld

actueel

NOORDENVELD - Het Alzheimer Café Noordenveld, afgelopen donderdag in Hotel Langewold in Roden, had als onderwerp de methode ‘miMakkers’. Gastspreekster was Trijnie Sijbring. De miMakkers werken vanuit de visie van de Stichting miMakkus. De miMakkusmethode is in 2002 geïntroduceerd in de gezondheidszorg. Er is een opleiding voor miMakker in Eindhoven en de opleiding heeft een duur van tien maanden. De methode berust op een benaderingswijze met als doel het contact maken met mensen met een ernstige vorm van dementie of een verstandelijke beperking. Mensen met wie je niet altijd verbaal kunt communiceren. De methode is gebaseerd op rust, respect, afstemmen op emotie, tempo, ritme en de belevingswereld van de kwetsbare mens en sluit hiermee naadloos aan bij belevingsgerichte zorg. Een miMakker werkt met clownstechnieken. De miMakker transformeert naar clown door middel van een hoedje, bloemetjesjurk , tasje en rode stip op de neus en de expressiemogelijkheden van het lichaam, de adem en de stem. Toepassing van de methode zorgt voor een betere levenskwaliteit voor de bewoner en of cliënt, meer één-op-één contact, rust in de leefomgeving, minder druk op- en nieuwe inzichten bij het verzorgend personeel en familieleden. Alhoewel de ervaringen en resultaten als miMakker goed zijn, is het aantal uren voor miMakkers de afgelopen periode ingekrompen. Trijnie werkt momenteel 14 uur per week als miMakker voor de Zonnehuisgroep Noord op zes locaties. Het was een geslaagde avond, waardoor het onderwerp miMakker duidelijk meer begrip kreeg en er meer bekendheid is ontstaan. De bloemen in de zaal werden gesponsord door Flowers en Lifestyle, de traktatie bij de koffie kwam van Alberts Hoveniers en het presentje voor de gastspreekster kwam van Lilly’s Roden. De volgende bijeenkomst is donderdag 2 juni. Deze avond is het onderwerp De dementheek. Een dementheek is een uitleen- en adviescentrum bedoeld voor volwassenen met geheugenproblemen. Er wordt informatie gegeven over de dementheek en we besluiten de avond met een spellencircuit . U bent welkom vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur.

UIT DE KRANT